Precedente
Prossimo

222

1401

Eitt lattins panthe breff paa her Anders Oussens godtz j Randerup, mett mere. 1401.

RA. Viborg stifts reg. (1540'erne) E 83 (nu ulæseligt) = Ny kgl. Saml. fol. 1567 f. 4r.

Tryk: ÆA. II 231.

[Item her S]uend Vdssen ridder oc Sty Anderssen haffuer [i pan]nt saat Kelt Mogenssen Randrup ..... Vinckell oc Haldherrit. ♦ Datum .....

RA. Viborg stifts reg. (1540'erne) C 41.

Tryk: ÆA. II 216.

Anders Offesen og Stig Andersen var begge af slægten Hvide, og Svend Udsen og Stig Andersen findes ellers i samarbejde angående Anders Offesens gods (cf. 5. februar 1398 Dipl. Dan. 4. rk. VI nr. 515). Da de to indførelser begge nævner gods i Randerup og andre steder, er det muligt, at de handler om det samme pant.

— COPYRIGHT 2009, Società della Lingua e Letteratura danese