1. marts 2017: Opdatering

2017-03-01 af Markus Hedemann

Ved opdateringen 1. marts 2017 er 38 tekster blevet tilføjet. Seks af dem er vidisser ved Klaus Grubendal m. fl. fra 24. februar 1414. Vidisserne er en del af et stort kompleks, hvorved kongemagtens adkomst til ejendom blev bekræftet og sikret.

23 tekster er pavelige skrivelser vedrørende Ribe stift. De fordeler sig over perioden 1414-1437.

Otte tyske tekster vedrører den politiske situation i 1434 og de tilspidsede forhandlinger imellem hanseater og kong Erik dette år. Endelig er der en tekst af 15. marts 1434 vedrørende den slesvigske hertug Gerhards enke, Agnes, og hendes konflikt med Gerhards broder Adolf

Læs mere om Diplomatarium Danicum