Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Pant

167 Resultater:
Vis 100 pr. side
[1292-1316] emne: pant

Spor af pantebrev

1401. 20. januar emne: pant

Jens Pedersen Plovpenning pantsætter hovedgården i Lockarp til hr. Abraham Brodersen

1401. 1. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Bjørn i Kippinge pantsætter sin halve hovedgård til Jens Troelsen

1401. 4. marts sprog: latin, emne: pant

Berta, enke efter Henneke Grevesmühlen, forhen borger i København, pantsætter et grundstykke med stenhus i Tyskmannegade til Thomas Tagesen, borger i København, for 20 mark sølv

1401. 6. marts sprog: latin, emne: pant

Peder Jakobsen, borger i København, pantsætter halvdelen af sin gård til Thomas Tagesen, borger sammesteds, for 26 mark sølv

1401. 25. juli sprog: latin, emne: pant

Jakob Bille af Ljungby, ridder, pantsætter sin hustrus gods i Bårse herred til hr. Peder Basse af Svenstrup, ridder

1401. 30. august sprog: gammeldansk, emne: pant

Niels Krumme erkender at hr. Abraham Brodersen, ridder, for 50 svenske mark har indløst den panteret Mats Gustavsson, ridder, havde givet ham til gårdene Östra Segerstad og Nebbe i Reftele sogn samt Hethesryth, en møllestrøm og ødegården Skalleved

1401. 28. septemberStubbarp sprog: gammeldansk, emne: pant

Margrete Ågesdatter, enke efter Otto Jensen, pantsætter alt sit gods i Skåne til Aksel Pedersen Brahe for 100 mark lybsk

1401. 28. september sprog: latin, emne: pant

Gertrud Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Erik Barnimsen af Skarresholm, pantsætter alt sit gods i Sønderød til Bent Bille af Solbjerg, væbner, for 100 mark sølv

1401. 1. november sprog: ældre nydansk, emne: pant

Ove Hase pantsætter sit gods i Laven og Dynæs til hr. Elav Elavsen

1401. 23. novemberRoskilde sprog: latin, emne: pant

Margrete Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Henneke Moltke af Torbenfeld, erkender at skylde abbedissen og søstrene i Roskilde sankt Clara kloster 20 mark sølv, som hun havde testamenteret dem til bod for sin faders sjæl

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Thomas Ågesen pantsætter en gård i Skals til Niels Smed

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Hr. Niels Tagesen pantsætter sit gods i Ørum til hr. Jakob Larsen

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Zabel Kerkendorp af Hørby pantsætter forskelligt gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Bonde Galt pantsætter sit gods i Tjære sogn til hr. Abraham Brodersen

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Peder Fæt pantsætter jord i Gunderslev til Jens Troelsen

[1401-1405] emne: pant

Dronning Margrete pantsætter Eskilstrup, Sejstrup og Bognæs til hr. Albert Engelbrektsen for 200 mark sølv

1402. 26. februarJönköping sprog: gammelsvensk, emne: pant

Lindorm Jonsson pantsætter sit gods Biskopsvara i Angelstad sogn til hr. Abraham Brodersen, ridder, for 25 svenske mark

1402. 9. marts emne: pant

Jens Due, ridder, pantsætter en gård i Everlöf til Lars Jensen, dekan i Roskilde, for 6 mark sølv

1402. 5. aprilSmedby sprog: gammelsvensk, emne: pant

Konrad Gørz, ridder, pantsætter sit gods i Krogsta og Hagby til Peder Olofsson for 200 mark svensk. - Til yderligere vidnesbyrd hænger jeg mit segl under dette brev, og fremdeles beder jeg om de gode mænds segl under dette brev, som er Jens Rud, ridder, Anders Ingvarsen, væbner, og Hinz Madsen, væbner

1402. Omkr. 4. majLübeck sprog: latin, emne: pant

Henneke Tusch pantsætter sin slagterbod i Falsterbo til Arnold Ywens for 30 mark lybsk

1402. 15. maj sprog: gammelsvensk, emne: pant

Håkon Porse og hans hustru Margrete, søster til Troels Rød, pantsætter en gård i Uddarp, Skyttetorp og Backen til ridderen hr. Abraham Brodersen for 200 svenske mark

1402. 24. maj sprog: ældre nydansk, emne: pant

Niels Brok af Häckeberga pantsætter forskelligt gods på Fyn til Gerhard Finke

1402. 9. juni emne: pant

Hr. Bjørn Svendsens af Västerslöv pantsætter syv og en halv gård i Skåne til Bosjø kloster

1402. 24. juni sprog: latin, emne: pant

Elene Buggesdatter, enke efter ridderen hr. Kristian Vendelbo, pantsætter en øde gårds jord samt toft i Hastrup til Mads Nielsen for 16 mark sølv

1402. 1. oktober sprog: latin, emne: pant

Oluf Jensen, bymand i København, pantsætter halvdelen af en gård i sankt Petri sogn i København til Morten Gregersen i Bagsværd for 32 mark sølv

1402. 28. december sprog: latin, emne: pant

Broder Niels, abbed i Sorø kloster, pantsætter det gods i Bjergsted, der var pantsat til ham af fru Gertrud, enke efter ridderen hr. Erik Barnimsen, til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Godskalk Rostrup pantsætter gods i Hads herred til biskop Bo af Århus

[1402-1409] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Hr. Didrik Heest pantsætter tre gårde i Allese

1403. 2. februar sprog: latin, emne: pant

Niels Pedersen af Lyngby, væbner, pantsætter sit gods i Høve til Peder Nielsen af Vollerup, væbner, for 10 mark sølv

1403. 24. februar sprog: gammelsvensk, emne: pant

Abjörn Jönsson, væbner, pantsætter sit og sine brødres gods i Hjelmaryd, Ljunga, Långhult og Gässhult til ridderen hr. Abraham Brodersen for 16 lødige mark

1403. 24. februar sprog: latin, emne: pant

Jens Brynikesen, kantor i Roskilde, pantsætter en brydegård i Hvedstrup og en gård i Vor Frue sogn i Roskilde til kapitlet i Roskilde for 60 mark lybsk

1403. 24. februar emne: pant

Niels Verre, bymand i Malmø, pantsætter en grund sammesteds til Jens Bejer

1403. 12. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Sonnesen Skæg pantsætter fem gårde til Absalon Kjeldsen

1403. 22. april sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Pape pantsætter Mogenstrup gård samt gods i Tustrup og Vium til Johan Skarpenberg

1403. 10. juni sprog: gammelsvensk, emne: pant

Hr. Bent Piik af Hareberga pantsætter to gårde i Gøinge herred til Bosjø kloster

1403. 18. juniSvartsjö sprog: gammeldansk, emne: pant

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete indstifter en evig messe i Åbo domkirke og skænker 300 lødige mark hertil, for hvilke de pantsætter Piikis sogn til biskoppen og kapitlet. Og til yderligere sikkerhed for alle disse fornævnte stykker har vi da ladet vore segl hænge under dette brev med viden og vilje og til vidnesbyrd her Jens Due, vor hofmester og hr. Anders Olufsen, vor køgemesters segl. Givet i Svartsjö i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legems dag

1403. 18. juni sprog: gammelsvensk, emne: pant

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete skænker Vadstena kloster 1000 lødige mark, for hvilke de pantsætter Aska herred i Östergötland til klostret. Og til yderligere sikkerhed og stadfæstelse af alle disse fornævnte stykker, at de således skulle blive stadige og ubrydelige i [.......] som her foran står skrevet, da har vi ladet vore segl hænge under dette brev, og til vidnesbyrd har vor hofmester hr. Jens Due og (vor) køgemester hr. Anders Olufsen af Tystofte ladet deres segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legems dag

1403. 13. eller 20. juli sprog: middelnedertysk, emne: pant

Hertug Gerhard 6. af Slesvig pantsætter Gram herred for yderligere 300 mark lybsk til Henneke Limbek, til hvem det tidligere var pantsat

1403. 2. novemberKalmar sprog: gammelsvensk, emne: pant

Bonde Nilsson og hans hustru Estrid pantsætter alt deres gods i Albutsrum på Öland til nonneklostret i Kalmar for 60 mark svensk. Til yderligere sikkerhed, stadfæstelse og fuldbyrdelse af disse fornævnte ord og artikler lader vi Bonde Nilsson og min hustru fornævnte Estrid vitterligt vore segl under dette brev og har bedt de ærlige og velbyrdige mænd hr. Abraham Brodersen, ridder, Svend Sture og Kulo Glotzow, væbnere, om at hænge deres segl under dette brev til vidnesbyrd sammen med vore egne segl

1403. 31. december sprog: ældre nydansk, emne: pant

Tage Nielsen pantsætter to gårde i Vester Grønning til hr. Johan Skarpenberg

[Omkr. 1403] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Henrik Knudsen pantsætter frem læster korn for 1000 mark lybsk til Niels Mikkelsen, provst på Thyholm, til gengæld for den skade, han har forvoldt provsten

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Ingeborg af Højby pantsætter en gård i Halling til Mikkel Nielsen

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Fru Cecilie Nielsdatter pantsætter sin hovedgård i Stødby til hr. Folmer Jakobsen

1403 emne: pant

Evert Grubbe pantsætter Holte til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Ove Steg af Ølsemagle pantsætter gods i Tokkerup til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jakob Gyncikesen pantsætter sit gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Fru Inger Pallesdatter, enke efter Jens Grubbe, pantsætter gods i Nyrup til Peder Nielsen af Flinterup

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Sabel Kerkendorp pantsætter fire gårde i Eggeslev til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Sabel Kerkendorp pantsætter tre gårde i Tystrup til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Biskop Peder af Roskilde pantsætter en gård i Toremark (?) til hr. Anders Jakobsen af Egede

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Knudsen pantsætter sit gods i Himlingøje til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Hartvig Bryske pantsætter sin hovedgård i Hørby til Kristian Holck

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Anders Gris i Nordrup pantsætter sit gods i Tuse herred til Ludvig, høvedsmand på Søborg

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Nielsen af Sørbylille pantsætter en gård i Haldagerlille til Anders Gris for 14 mark sølv

[1403-1408] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Biskop Niels Jakobsen Lunge af Strängnäs pantsætter nogle gårde på Falster til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye

[1403-senest 1413] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Olufsen Lunge af Gundestrup pantsætter en gård i Ulslev i Idestrup sogn til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye

[1403-senest 1413] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Hr. Jens Olufsen Lunge af Gundestrup fornyer pantsættelsen af en gård i Ulslev i Idestrup sogn til hr. Folmer Jakobsen Lunge

1404. 13. januar sprog: latin, emne: pant

Jens Brandsen af Ulstrup, væbner, pantsætter alt sit gods i Jylland til hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, ridder, for 30 mark sølv

1404. 26. martsBosjö sprog: latin, emne: pant

Bent Povlsen af Starby, væbner, pantsætter sin gård i Starby til hr. Lars Ågesen, kannik i Lund, for seks mark sølv

1404. 11. maj sprog: gammeldansk, emne: pant

Peder Hase pantsætter sit gods i Ramsing sogn i Salling til Niels Hvas for en gæld på 40 lødige mark

1404. 24. juni sprog: latin, emne: pant

Hartvig Tralow pantsætter alt sit gods i Karlslunde til ridderen Jens Falk af Vallø for 200 mark lybsk og 25 mark sølv

1404. 25. november sprog: ældre nydansk, emne: pant

Gert Nielsen i Tjæreby pantsætter fire gårde i Skellings sted til Anders Gris

1404. 13. decemberLübeck sprog: middelnedertysk, emne: pant

Predbjørn Podebusk, ridder, pantsætter for 100 mark en renteindtægt på 10 mark

1404 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Peder Gris pantsætter sin broder Jakob Rentaff fire ørtug skyldjord i Tokkerup for 17 mk. sølv

1404 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Aute Jensen pantsætter en gård i Nykirke sogn til hr. Kristian Skram

1404 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Kristine, datter af Peder Grubbe, pantsætter gods i Ramsø herred til biskop Peder af Roskilde

1404 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Pedersen af Bakkendrup pantsætter en gård i Drøsselbjerg til Jakob Olufsen, borgmester i Slagelse, for 20 mark sølv

1405. 6. januar sprog: gammeldansk, emne: pant

Niels (Jesse) Olufsen Lunge i Falkerslev pantsætter hr. Folmer Jakobsen Lunge to gårde i Vester Såby for en gæld på 20 mark sølv

1405. 21. januarEkholm sprog: gammelsvensk, emne: pant

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete pantsætter kronens gods i Boknæs og Skredsvik til Fikke Grubendal for 600 lybske mark

1405. 2. februar sprog: ældre nydansk, emne: pant

Albert Zerlin pantsætter en gård i Kyndby til Gert v. d. Lancken

1405. 25. marts emne: pant

1405. 25. marts, Reg. Dan. 3153* = *5476, også registreret Kilder til Danmarks Møntvæsen i Middelalderen II 74 nr. 577, Henneke Limbæk af Næbbe pantsætter forskelligt gods til fru Mette af Sonnerup, må henføres til 1455 25. marts

1405. 29. marts sprog: latin, emne: pant

Preben Podebusk af Egholm, ridder, pantsætter Melby på Halsnæs til biskop Peder af Roskilde for 200 engelske nobler i guld og 100 mark lybsk

1405. 9. aprilRoskilde sprog: ældre nydansk, emne: pant

Ægteskabskontrakt mellem hr. Albert Engelbrektsen og jomfru Gertrud Klausdatter

1405. 12. aprilÆbleholm sprog: gammeldansk, emne: pant

Nils Bengtsson pantsætter sin ejendom Jonstorp i Vinberga sogn i Nørrehalland til Svend Sture for en gæld på 40 mark svenske penge

1405. 14. april sprog: latin, emne: pant

Niels Jensen Sosadel, væbner, pantsætter sin gård i Gerlev til Galmen Pedersen for ni mark sølv

1405. 22. august sprog: ældre nydansk, emne: pant

Folmer Jakobsen Lunge af Ryde, ridder, pantsætter alt gods i Øster Kippinge til Niels Jensen i Svensmarke for 240 mark lybsk

[Før 1405. 23. oktober] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Fru Katrine, enke efter Eskil Falk, pantsætter sine rettigheder i Østermarke på Møn til hr. Jens Falk

1405 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Biskop Bo af Århus pantsætter gods i Glud og Østrup

1405 emne: pant

Peter Brynjolfsson pantsætter hr. Abraham Brodersen en gård i Løffwlthe (?)

1406. 22. januarHøjer herredsting sprog: latin, emne: pant

Tingsvidne af Højer herredsting om, at Erik Jonsen af Seem pantsætter alt sit gods i Emmerlev sogn til Tord Andersen for 10 mark lybsk

1406. 23. juni[Malmø] emne: pant

Peder Nielsen Verre, bymand i Malmø, pantsætter en del af sin gård til Jakob Jensen

1406. 17. september sprog: latin, emne: pant

Johan Pyneckholm i Wittow skænker Johanitterklostret i Antvorskov alt sit gods i Luettkenwitz, dog således at Tobias, rådmand i Stralsund, skal have det i sit værn, så længe han lever

1406. 30. septemberKalundborg sprog: ældre nydansk, emne: pant

Evert Moltke af Helsinge pantsætter Tolstrup gård og by til Knud Godskalksen

1406. 24. novemberStralsund sprog: middelnedertysk, emne: pant

Predbjørn v. Podebusk pantsætter gods for 2100 mark til væbneren Henrik v.d. Lancken

1406 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Edel Jespersdatter, pantsætter 1/3 af sit gods i Krøjerup til biskop Peder af Roskilde

1407. 16. januar eller 14. september eller 7. oktober sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Bratse pantsætter gården Næsbækgård til Peder Hase

[Før 1407. 18. januar] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Gyrstinge pantsætter gods i Bjæverskov herred til hr. Jens Falk

1407. [Omkring] 26. januar sprog: latin, emne: pant

Johan Soltman pantsætter to boder eller grundstykker i Skanør på hjørnet af Travestrase til Konrad Koppelow for 200 mark

1407. [Omkring] 2. februarLübeck sprog: latin, emne: pant

Johan Berkhoft pantsætter en klædeskærer- og en slagterbod i Falsterbo til Johan Schiphorst, Heinrich Luttekenborg og Heinrich Krummese for 112 mark lybsk

1407. 22. juli sprog: latin, emne: pant

Cecilie, enke efter Peder Knudsen, pantsætter sin brydegård i Rue til ridderen hr. Didrik Heest for 15 mark lybsk

140[7]. 22. september sprog: latin, emne: pant

Dronning Margrete pantsætter borgen Trøjborg samt Lø herred til biskop Eskil af Ribe for 5000 lødige mark

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Niels Galskyt pantsætter en halv gård i Ans

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Fru Cecilie Nielsdatter pantsætter sin hovedgård i Stødby til hr. Folmer Jakobsen

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Anders Gris af Nordrup pantsætter en gård i Lille Fuglede til Zabel Kerkendorp

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Karl Hansen pantsætter to gårde i Gislinge til sin broder Alexander

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Erik Holck pantsætter to gårde i Hørby til Zabel Kerkendorp

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Mogens Tygesen pantsætter sin del af en gård i Kalkerup til sin broder Peder Tygesen

1408. 25. marts sprog: gammelsvensk, emne: pant

Peter Petersson i Forsa, væbner, pantsætter en gård i Vränglarp, en gård i Ellbäckstorp, en gård i Lockryd, og en gård i Snärsbo til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark svensk. - Til yderligere sikkerhed og bedre forvaring om, at dette fornævnte skal forblive stadigt og urokkeligt på alle måder, da har jeg Peter Petersson fornævnte hængt mit segl under dette mit åbne brev med vilje og vidende, og jeg beder Peter Eriksson og Jakob Herlugsen, som kaldes Brimle, og Jens Allesen, væbnere, om, at de hænger deres segl herunder til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1408 letare søndag

1408. 10. juni sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jakob Vilhelmsen pantsætter al sin ret i Løgismose til Jens Pedersen