Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Pant

167 Resultater:
Vis 200 pr. side
[1292-1316] emne: pant

Spor af pantebrev

1401. 20. januar emne: pant

Jens Pedersen Plovpenning pantsætter hovedgården i Lockarp til hr. Abraham Brodersen

1401. 1. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Bjørn i Kippinge pantsætter sin halve hovedgård til Jens Troelsen

1401. 4. marts sprog: latin, emne: pant

Berta, enke efter Henneke Grevesmühlen, forhen borger i København, pantsætter et grundstykke med stenhus i Tyskmannegade til Thomas Tagesen, borger i København, for 20 mark sølv

1401. 6. marts sprog: latin, emne: pant

Peder Jakobsen, borger i København, pantsætter halvdelen af sin gård til Thomas Tagesen, borger sammesteds, for 26 mark sølv

1401. 25. juli sprog: latin, emne: pant

Jakob Bille af Ljungby, ridder, pantsætter sin hustrus gods i Bårse herred til hr. Peder Basse af Svenstrup, ridder

1401. 30. august sprog: gammeldansk, emne: pant

Niels Krumme erkender at hr. Abraham Brodersen, ridder, for 50 svenske mark har indløst den panteret Mats Gustavsson, ridder, havde givet ham til gårdene Östra Segerstad og Nebbe i Reftele sogn samt Hethesryth, en møllestrøm og ødegården Skalleved

1401. 28. septemberStubbarp sprog: gammeldansk, emne: pant

Margrete Ågesdatter, enke efter Otto Jensen, pantsætter alt sit gods i Skåne til Aksel Pedersen Brahe for 100 mark lybsk

1401. 28. september sprog: latin, emne: pant

Gertrud Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Erik Barnimsen af Skarresholm, pantsætter alt sit gods i Sønderød til Bent Bille af Solbjerg, væbner, for 100 mark sølv

1401. 1. november sprog: ældre nydansk, emne: pant

Ove Hase pantsætter sit gods i Laven og Dynæs til hr. Elav Elavsen

1401. 23. novemberRoskilde sprog: latin, emne: pant

Margrete Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Henneke Moltke af Torbenfeld, erkender at skylde abbedissen og søstrene i Roskilde sankt Clara kloster 20 mark sølv, som hun havde testamenteret dem til bod for sin faders sjæl

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Thomas Ågesen pantsætter en gård i Skals til Niels Smed

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Hr. Niels Tagesen pantsætter sit gods i Ørum til hr. Jakob Larsen

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Zabel Kerkendorp af Hørby pantsætter forskelligt gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Bonde Galt pantsætter sit gods i Tjære sogn til hr. Abraham Brodersen

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Peder Fæt pantsætter jord i Gunderslev til Jens Troelsen

[1401-1405] emne: pant

Dronning Margrete pantsætter Eskilstrup, Sejstrup og Bognæs til hr. Albert Engelbrektsen for 200 mark sølv

1402. 26. februarJönköping sprog: gammelsvensk, emne: pant

Lindorm Jonsson pantsætter sit gods Biskopsvara i Angelstad sogn til hr. Abraham Brodersen, ridder, for 25 svenske mark

1402. 9. marts emne: pant

Jens Due, ridder, pantsætter en gård i Everlöf til Lars Jensen, dekan i Roskilde, for 6 mark sølv

1402. 5. aprilSmedby sprog: gammelsvensk, emne: pant

Konrad Gørz, ridder, pantsætter sit gods i Krogsta og Hagby til Peder Olofsson for 200 mark svensk. - Til yderligere vidnesbyrd hænger jeg mit segl under dette brev, og fremdeles beder jeg om de gode mænds segl under dette brev, som er Jens Rud, ridder, Anders Ingvarsen, væbner, og Hinz Madsen, væbner

1402. Omkr. 4. majLübeck sprog: latin, emne: pant

Henneke Tusch pantsætter sin slagterbod i Falsterbo til Arnold Ywens for 30 mark lybsk

1402. 15. maj sprog: gammelsvensk, emne: pant

Håkon Porse og hans hustru Margrete, søster til Troels Rød, pantsætter en gård i Uddarp, Skyttetorp og Backen til ridderen hr. Abraham Brodersen for 200 svenske mark

1402. 24. maj sprog: ældre nydansk, emne: pant

Niels Brok af Häckeberga pantsætter forskelligt gods på Fyn til Gerhard Finke

1402. 9. juni emne: pant

Hr. Bjørn Svendsens af Västerslöv pantsætter syv og en halv gård i Skåne til Bosjø kloster

1402. 24. juni sprog: latin, emne: pant

Elene Buggesdatter, enke efter ridderen hr. Kristian Vendelbo, pantsætter en øde gårds jord samt toft i Hastrup til Mads Nielsen for 16 mark sølv

1402. 1. oktober sprog: latin, emne: pant

Oluf Jensen, bymand i København, pantsætter halvdelen af en gård i sankt Petri sogn i København til Morten Gregersen i Bagsværd for 32 mark sølv

1402. 28. december sprog: latin, emne: pant

Broder Niels, abbed i Sorø kloster, pantsætter det gods i Bjergsted, der var pantsat til ham af fru Gertrud, enke efter ridderen hr. Erik Barnimsen, til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Godskalk Rostrup pantsætter gods i Hads herred til biskop Bo af Århus

[1402-1409] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Hr. Didrik Heest pantsætter tre gårde i Allese

1403. 2. februar sprog: latin, emne: pant

Niels Pedersen af Lyngby, væbner, pantsætter sit gods i Høve til Peder Nielsen af Vollerup, væbner, for 10 mark sølv

1403. 24. februar sprog: gammelsvensk, emne: pant

Abjörn Jönsson, væbner, pantsætter sit og sine brødres gods i Hjelmaryd, Ljunga, Långhult og Gässhult til ridderen hr. Abraham Brodersen for 16 lødige mark

1403. 24. februar sprog: latin, emne: pant

Jens Brynikesen, kantor i Roskilde, pantsætter en brydegård i Hvedstrup og en gård i Vor Frue sogn i Roskilde til kapitlet i Roskilde for 60 mark lybsk

1403. 24. februar emne: pant

Niels Verre, bymand i Malmø, pantsætter en grund sammesteds til Jens Bejer

1403. 12. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Sonnesen Skæg pantsætter fem gårde til Absalon Kjeldsen

1403. 22. april sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Pape pantsætter Mogenstrup gård samt gods i Tustrup og Vium til Johan Skarpenberg

1403. 10. juni sprog: gammelsvensk, emne: pant

Hr. Bent Piik af Hareberga pantsætter to gårde i Gøinge herred til Bosjø kloster

1403. 18. juniSvartsjö sprog: gammeldansk, emne: pant

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete indstifter en evig messe i Åbo domkirke og skænker 300 lødige mark hertil, for hvilke de pantsætter Piikis sogn til biskoppen og kapitlet. Og til yderligere sikkerhed for alle disse fornævnte stykker har vi da ladet vore segl hænge under dette brev med viden og vilje og til vidnesbyrd her Jens Due, vor hofmester og hr. Anders Olufsen, vor køgemesters segl. Givet i Svartsjö i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legems dag

1403. 18. juni sprog: gammelsvensk, emne: pant

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete skænker Vadstena kloster 1000 lødige mark, for hvilke de pantsætter Aska herred i Östergötland til klostret. Og til yderligere sikkerhed og stadfæstelse af alle disse fornævnte stykker, at de således skulle blive stadige og ubrydelige i [.......] som her foran står skrevet, da har vi ladet vore segl hænge under dette brev, og til vidnesbyrd har vor hofmester hr. Jens Due og (vor) køgemester hr. Anders Olufsen af Tystofte ladet deres segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legems dag

1403. 13. eller 20. juli sprog: middelnedertysk, emne: pant

Hertug Gerhard 6. af Slesvig pantsætter Gram herred for yderligere 300 mark lybsk til Henneke Limbek, til hvem det tidligere var pantsat

1403. 2. novemberKalmar sprog: gammelsvensk, emne: pant

Bonde Nilsson og hans hustru Estrid pantsætter alt deres gods i Albutsrum på Öland til nonneklostret i Kalmar for 60 mark svensk. Til yderligere sikkerhed, stadfæstelse og fuldbyrdelse af disse fornævnte ord og artikler lader vi Bonde Nilsson og min hustru fornævnte Estrid vitterligt vore segl under dette brev og har bedt de ærlige og velbyrdige mænd hr. Abraham Brodersen, ridder, Svend Sture og Kulo Glotzow, væbnere, om at hænge deres segl under dette brev til vidnesbyrd sammen med vore egne segl

1403. 31. december sprog: ældre nydansk, emne: pant

Tage Nielsen pantsætter to gårde i Vester Grønning til hr. Johan Skarpenberg

[Omkr. 1403] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Henrik Knudsen pantsætter frem læster korn for 1000 mark lybsk til Niels Mikkelsen, provst på Thyholm, til gengæld for den skade, han har forvoldt provsten

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Ingeborg af Højby pantsætter en gård i Halling til Mikkel Nielsen

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Fru Cecilie Nielsdatter pantsætter sin hovedgård i Stødby til hr. Folmer Jakobsen

1403 emne: pant

Evert Grubbe pantsætter Holte til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Ove Steg af Ølsemagle pantsætter gods i Tokkerup til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jakob Gyncikesen pantsætter sit gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Fru Inger Pallesdatter, enke efter Jens Grubbe, pantsætter gods i Nyrup til Peder Nielsen af Flinterup

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Sabel Kerkendorp pantsætter fire gårde i Eggeslev til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Sabel Kerkendorp pantsætter tre gårde i Tystrup til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Biskop Peder af Roskilde pantsætter en gård i Toremark (?) til hr. Anders Jakobsen af Egede

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Knudsen pantsætter sit gods i Himlingøje til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Hartvig Bryske pantsætter sin hovedgård i Hørby til Kristian Holck

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Anders Gris i Nordrup pantsætter sit gods i Tuse herred til Ludvig, høvedsmand på Søborg

1403 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Nielsen af Sørbylille pantsætter en gård i Haldagerlille til Anders Gris for 14 mark sølv

[1403-1408] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Biskop Niels Jakobsen Lunge af Strängnäs pantsætter nogle gårde på Falster til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye

[1403-senest 1413] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Olufsen Lunge af Gundestrup pantsætter en gård i Ulslev i Idestrup sogn til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye

[1403-senest 1413] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Hr. Jens Olufsen Lunge af Gundestrup fornyer pantsættelsen af en gård i Ulslev i Idestrup sogn til hr. Folmer Jakobsen Lunge

1404. 13. januar sprog: latin, emne: pant

Jens Brandsen af Ulstrup, væbner, pantsætter alt sit gods i Jylland til hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, ridder, for 30 mark sølv

1404. 26. martsBosjö sprog: latin, emne: pant

Bent Povlsen af Starby, væbner, pantsætter sin gård i Starby til hr. Lars Ågesen, kannik i Lund, for seks mark sølv

1404. 11. maj sprog: gammeldansk, emne: pant

Peder Hase pantsætter sit gods i Ramsing sogn i Salling til Niels Hvas for en gæld på 40 lødige mark

1404. 24. juni sprog: latin, emne: pant

Hartvig Tralow pantsætter alt sit gods i Karlslunde til ridderen Jens Falk af Vallø for 200 mark lybsk og 25 mark sølv

1404. 25. november sprog: ældre nydansk, emne: pant

Gert Nielsen i Tjæreby pantsætter fire gårde i Skellings sted til Anders Gris

1404. 13. decemberLübeck sprog: middelnedertysk, emne: pant

Predbjørn Podebusk, ridder, pantsætter for 100 mark en renteindtægt på 10 mark

1404 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Peder Gris pantsætter sin broder Jakob Rentaff fire ørtug skyldjord i Tokkerup for 17 mk. sølv

1404 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Aute Jensen pantsætter en gård i Nykirke sogn til hr. Kristian Skram

1404 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Kristine, datter af Peder Grubbe, pantsætter gods i Ramsø herred til biskop Peder af Roskilde

1404 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Pedersen af Bakkendrup pantsætter en gård i Drøsselbjerg til Jakob Olufsen, borgmester i Slagelse, for 20 mark sølv

1405. 6. januar sprog: gammeldansk, emne: pant

Niels (Jesse) Olufsen Lunge i Falkerslev pantsætter hr. Folmer Jakobsen Lunge to gårde i Vester Såby for en gæld på 20 mark sølv

1405. 21. januarEkholm sprog: gammelsvensk, emne: pant

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete pantsætter kronens gods i Boknæs og Skredsvik til Fikke Grubendal for 600 lybske mark

1405. 2. februar sprog: ældre nydansk, emne: pant

Albert Zerlin pantsætter en gård i Kyndby til Gert v. d. Lancken

1405. 25. marts emne: pant

1405. 25. marts, Reg. Dan. 3153* = *5476, også registreret Kilder til Danmarks Møntvæsen i Middelalderen II 74 nr. 577, Henneke Limbæk af Næbbe pantsætter forskelligt gods til fru Mette af Sonnerup, må henføres til 1455 25. marts

1405. 29. marts sprog: latin, emne: pant

Preben Podebusk af Egholm, ridder, pantsætter Melby på Halsnæs til biskop Peder af Roskilde for 200 engelske nobler i guld og 100 mark lybsk

1405. 9. aprilRoskilde sprog: ældre nydansk, emne: pant

Ægteskabskontrakt mellem hr. Albert Engelbrektsen og jomfru Gertrud Klausdatter

1405. 12. aprilÆbleholm sprog: gammeldansk, emne: pant

Nils Bengtsson pantsætter sin ejendom Jonstorp i Vinberga sogn i Nørrehalland til Svend Sture for en gæld på 40 mark svenske penge

1405. 14. april sprog: latin, emne: pant

Niels Jensen Sosadel, væbner, pantsætter sin gård i Gerlev til Galmen Pedersen for ni mark sølv

1405. 22. august sprog: ældre nydansk, emne: pant

Folmer Jakobsen Lunge af Ryde, ridder, pantsætter alt gods i Øster Kippinge til Niels Jensen i Svensmarke for 240 mark lybsk

[Før 1405. 23. oktober] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Fru Katrine, enke efter Eskil Falk, pantsætter sine rettigheder i Østermarke på Møn til hr. Jens Falk

1405 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Biskop Bo af Århus pantsætter gods i Glud og Østrup

1405 emne: pant

Peter Brynjolfsson pantsætter hr. Abraham Brodersen en gård i Løffwlthe (?)

1406. 22. januarHøjer herredsting sprog: latin, emne: pant

Tingsvidne af Højer herredsting om, at Erik Jonsen af Seem pantsætter alt sit gods i Emmerlev sogn til Tord Andersen for 10 mark lybsk

1406. 23. juni[Malmø] emne: pant

Peder Nielsen Verre, bymand i Malmø, pantsætter en del af sin gård til Jakob Jensen

1406. 17. september sprog: latin, emne: pant

Johan Pyneckholm i Wittow skænker Johanitterklostret i Antvorskov alt sit gods i Luettkenwitz, dog således at Tobias, rådmand i Stralsund, skal have det i sit værn, så længe han lever

1406. 30. septemberKalundborg sprog: ældre nydansk, emne: pant

Evert Moltke af Helsinge pantsætter Tolstrup gård og by til Knud Godskalksen

1406. 24. novemberStralsund sprog: middelnedertysk, emne: pant

Predbjørn v. Podebusk pantsætter gods for 2100 mark til væbneren Henrik v.d. Lancken

1406 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Edel Jespersdatter, pantsætter 1/3 af sit gods i Krøjerup til biskop Peder af Roskilde

1407. 16. januar eller 14. september eller 7. oktober sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Bratse pantsætter gården Næsbækgård til Peder Hase

[Før 1407. 18. januar] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jens Gyrstinge pantsætter gods i Bjæverskov herred til hr. Jens Falk

1407. [Omkring] 26. januar sprog: latin, emne: pant

Johan Soltman pantsætter to boder eller grundstykker i Skanør på hjørnet af Travestrase til Konrad Koppelow for 200 mark

1407. [Omkring] 2. februarLübeck sprog: latin, emne: pant

Johan Berkhoft pantsætter en klædeskærer- og en slagterbod i Falsterbo til Johan Schiphorst, Heinrich Luttekenborg og Heinrich Krummese for 112 mark lybsk

1407. 22. juli sprog: latin, emne: pant

Cecilie, enke efter Peder Knudsen, pantsætter sin brydegård i Rue til ridderen hr. Didrik Heest for 15 mark lybsk

140[7]. 22. september sprog: latin, emne: pant

Dronning Margrete pantsætter borgen Trøjborg samt Lø herred til biskop Eskil af Ribe for 5000 lødige mark

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Niels Galskyt pantsætter en halv gård i Ans

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Fru Cecilie Nielsdatter pantsætter sin hovedgård i Stødby til hr. Folmer Jakobsen

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Anders Gris af Nordrup pantsætter en gård i Lille Fuglede til Zabel Kerkendorp

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Karl Hansen pantsætter to gårde i Gislinge til sin broder Alexander

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Erik Holck pantsætter to gårde i Hørby til Zabel Kerkendorp

1407 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Mogens Tygesen pantsætter sin del af en gård i Kalkerup til sin broder Peder Tygesen

1408. 25. marts sprog: gammelsvensk, emne: pant

Peter Petersson i Forsa, væbner, pantsætter en gård i Vränglarp, en gård i Ellbäckstorp, en gård i Lockryd, og en gård i Snärsbo til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark svensk. - Til yderligere sikkerhed og bedre forvaring om, at dette fornævnte skal forblive stadigt og urokkeligt på alle måder, da har jeg Peter Petersson fornævnte hængt mit segl under dette mit åbne brev med vilje og vidende, og jeg beder Peter Eriksson og Jakob Herlugsen, som kaldes Brimle, og Jens Allesen, væbnere, om, at de hænger deres segl herunder til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1408 letare søndag

1408. 10. juni sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jakob Vilhelmsen pantsætter al sin ret i Løgismose til Jens Pedersen

1408. Efter 10. juni sprog: latin, emne: pant

Klaus Bremer og Klaus Snydewind pantsætter deres skib til Gert Tidemansen for 26 mark, at betale i Skåne

1408. 23. juni sprog: latin, emne: pant

Uffe Pedersen af Tørslev, væbner, pantsætter sine to brydegårde i Tørslev og Gerlev til væbneren Peder Okse for 10 mark sølv

1408. 24. juni sprog: gammeldansk, emne: pant

Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, kundgør, at hun skylder Sten Basse af Tybjerg 600 lybske mark, for hvilke hun pantsætter ham sin gård Uglerup i Tuse herred

1408. 29. august emne: pant

Asbjörn Sture pantsætter gården Bentorp i Gällstad sogn til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark penge

1408. 16. september sprog: latin, emne: pant

Hartvig Bryske, ridder, pantsætter sit gods i Næsby til biskop Peder af Roskilde for 600 mark lybsk

1408. 14. oktober sprog: gammeldansk, emne: pant

Hr. Hartvig Bryske af Tersløse pantsætter sit gods i Løve herred til hr. Sabel Kerkendorp for 400 lybske mark

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Thomas Vesteni pantsætter Oldrup og andet gods

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Anders Pedersen af Svanholm pantsætter sit gods i Særløse og Ebberup til biskop Peder af Roskilde

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Karen Jakobsdatter, enke efter Knud Jensen, pantsætter en gård i Ørsted til biskop Peder af Roskilde

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Erik Nielsen pantsætter sit gods i Råbylille til biskop Peder af Roskilde

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Kristian Holck pantsætter sig gods i Høng til Zabel Kerkendorp

1408 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Anund Hemmingsson pantsætter gods i Sunnerbo til hr. Abraham Brodersen

1408 emne: pant

Hammer, væbner, pantsætter tre bebyggede gårde i Hvarrø og to øde gårde i Flisby sogn til hr. Abraham Brodersen

[1408-1421] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Gert Hartvigsen Bryske pantsætter to gårde i Høng til sin broder hr. Ivan Bryske

1409. 23. februar sprog: ældre nydansk, emne: pant

Hr. Thomas Vesteni pantsætter otte gårde i Jylland til hr. Mogens Munk

1409. 19. juli sprog: gammeldansk, emne: pant

Peder Rød pantsætter 84 læs eng til Jakob Jensen, bymand i Varde, for en gæld på 23 lybske mark og 1 skilling sterling

1409. 9. oktoberFlensborg sprog: middelnedertysk, emne: pant

Grev Henrik af Holsten og Elisabeth, hertuginde af Slesvig, pantsætter Flensborg by og borgen Nyhus til kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete for 11400 mark lybsk, dog med undtagelse af, hvad hertuginden af Sachsen, grev Klaus' datter, og fru Helene af Haderslev skal have

1409. 24. novemberSlesvig sprog: middelnedertysk, emne: pant

Hr. Erik Krummedige sælger 50 mark årlig afgift af landsbyer i Gelting og Tøstrup sogne til kapitlet i Slesvig for 500 mark

1409 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Johan Olufsen pantsætter Hans Andersen sin gård i Rostrup for 10 mark

1409 sprog: latin, emne: pant

Peder Krabbe pantsætter nogle grunde i Næstved til Tideke Bent

[1409-1414] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Henning Podebusk pantsætter forskelligt gods på Sjælland til hr. Aksel Pedersen

[1409] sprog: ældre nydansk, emne: pant

Hr. Hans Podebusk pantsætter en grund i Slagelse til hr. Abraham Brodersen for 100 lybske mark

1410. 2. januar emne: pant

Lars Hvas pantsætter en gård i Aptrup

1410. 22. februar sprog: gammeldansk, emne: pant

Jens Lunge i Falkerslev kvitterer sin fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge for seks lødige mark, hvormed dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 24 lødige mark til 30 lødige mark

1410. 25. martsRoskilde sprog: middelnedertysk, emne: pant

Predbjørn Podebusk, ridder, pantsætter al den ret, han havde erhvervet af søstrene Eufemia, Grevinde af Naugard, og Elisabeth, døtre af Henning Podebusk den Yngre, til grevskabet og godset Streu til biskop Peder af Roskilde for 4000 mark lybsk

1410. 29. martsNæstved sprog: ældre nydansk, emne: pant

Hr. Evert Moltke i Veksø pantsætter Strids mølle til hr. Anders Jakobsen Lunge

1410. 30. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant

Svend Skobe pantsætter to gårde i Aldrup og andet gods

1410. 6. maj sprog: latin, emne: pant

Jens Mogensen Nist, væbner, pantsætter alt sit gods i Nørholm til provsten og kapitlet i Viborg for 30 mark sølv

1410. 17. juni sprog: latin, emne: pant

Niels Jensen, væbner i Herlev, pantsætter en gård for fem mark sølv til Torsten Venstermand

1410. 1. augustRoskilde sprog: latin, emne: pant

Hedenrik Konradsen, fordum borger i Roskilde, pantsætter en gård i Allehelgens sogn i Roskilde til Jakob Pedersen, rådmand i Roskilde, for seks mark sølv

1410. 17. november sprog: gammeldansk, emne: pant

Hr. Evert Moltke af Veksø pantsætter sit gods i Atterup i Bavelse sogn i Tybjerg herred til landsdommeren Jens Gyrstinge for en gæld på 20 lødige mark

1410. 30. november sprog: gammeldansk, emne: pant

Niels Pedersen Griis pantsætter Peder Jensen, guldsmed i Kalundborg, fem ørtug skyldjord i Kærby i Ars herred

1410 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Ærkebiskop Jakob Gertsen skænker gods til biskopsbordet i Lund, og pantsætter Elleholm slot til Aksel Pedersen

1410 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Erik Nielsen af Bratskov pantsætter Falleskov til borgmester og råd i Viborg

1410 sprog: latin, emne: pant

Hans Sappi pantsætter en gård ved åen i Næstved til Bo Bryde

1411. 20. januarNeuhaus sprog: middelnedertysk, emne: pant

Hertug Erik og hertuginde Elisabeth af Sachsen pantsætter byen og slottet Åbenrå med tilliggende len i birkerne Varnæs, Søderup og Alslev, sognene Kværn og Stenbjerg i Angel, deres rettighed i staden Flensborg samt Sønder-Rangstrups herred, Rise herred og det halve af Barsø til dronning Margrete i en 5-års periode for 3000 mark lybsk

1411. 20. januar sprog: middelnedertysk, emne: pant

Kong Eriks og dronning Margretes revers til hertug Erik af Sachsen og hertuginde Elisabeth, grev Klaus' datter, af Holsten, i anledning af pantsættelsen af Åbenrå, Flensborg m.m

1411. 1. maj sprog: latin, emne: pant

Niels Jensen, væbner, erkender at være Torsten Venstermand skyldig 9 mark sølv, for hvilke han har givet en gård i Mørkhøj i pant indtil den for løsning af gælden fastsatte termin

1411. 2. juni sprog: latin, emne: pant

Niels Hermansen, borger i Malmø, pantsætter sin gård sammesteds til ridderen Niels Svendsen i Ellinge

1411. Omkring 10. juliLübeck sprog: latin, emne: pant

Lydeke Flensborg erkender at skylde Johan Stenbeke, der før boede i Flensborg, og Henning Brand på børnenes vegne efter Peder Fadersen, der bor i Ribe, og hans første hustru 127 mark lybsk og pantsætter sit hus i Korsgade derfor

1411. 29. juli sprog: gammeldansk, emne: pant

Gunver Bosdatter, enke efter hr. Erland Kalf, pantsætter til Lave Kristensen, kaldet Rød, en hovedgård og 3 andre gårde i Tønning sogn i Tyrsting herred for 200 lybske mark

1411. 29. september emne: pant

Jens Jensen i Vindinge pantsætter en gård i Ting-Jellinge til hr. Peder Nielsen i Vollerup

1411. 31. oktoberHelsingborg sprog: gammeldansk, emne: pant

Kong Erik pantsætter alt sit gods i Glimåkra sogn i Göinge herred til hr. Trued Has

1411. 31. oktoberVadstena sprog: gammelsvensk, emne: pant

Inge Ingesson pantsætter en gård i Göstrings herred, Sverige, til Vadstena kloster for 60 mark penge i tysk, gotlandsk, sjællandsk og engelsk møntfod, som skal udredes sådan at tre hvide tyske penge gælder for én øre, fire gotlandske penge gælder for én øre og fire engelske, som før nævnt, for én øre

1411. 10. november sprog: gammeldansk, emne: pant

Hr. Henrik Daa pantsætter Jens Andersen gods i Ods og Volborg herreder for en gæld på 10 lødige mark

[1411. 2. december - 1412. 30. januar] sprog: latin, emne: pant

Johannes Crevet, Gottschalk Rubus' befuldmægtigede, fastsætter for Arnold Poleman d. Yngre prisen på førnævnte Gottschalks faste bod i Skåne med alle tilliggelser til 84 mark; hvad der overstiger denne sum, forbeholdes Gottschalk og dennes arvinge

1411. 26. decemberStockholm sprog: gammelsvensk, emne: pant

Johan Bengtsson i Linxhamar pantsætter til den omsigtsfulde mand Erik Jakobsen og hans arvinger jord i Sverige. Givet i Stockholm i det Herrens år 1411, dagen efter Vor Herre Jesu Kristus' fødsel

1411 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Niels Jensen pantsætter jord til Synde Bentsen

1411 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Henning Pedersen pantsætter jord til Synde for 29 lødige mark

1411 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Henning Pedersen sælger og pantsætter jord til Synde

1411 sprog: latin, emne: pant

Hans Sappi pantsætter for anden gang en gård ved åen i Næstved til Bo Bryde

1412. 11. februar sprog: gammeldansk, emne: pant

Biskop Peder af Roskilde pantsætter en gård i Ølsemagle og to i Kirke-Skensved til Kristine, Ove Steegs enke, for en gæld på 36 lødige mark

1412. 17. februar sprog: gammeldansk, emne: pant

Mogens Bryning pantsætter en gård i Jølby til Niels Tagesen for en gæld på seks lødige mark

1412. 12. marts sprog: ældre nydansk, emne: pant

Henrik Jakobsen pantsætter en gård i Radsted til hr. Oluf Akselsen af Krenkerup

1412. 13. april sprog: latin, emne: pant

Henrik Virs pantsætter tre boder i Falsterbo til Herman Ram, Johan Torkel og Didrik Boysing for 48 mark

1412. 1. maj sprog: ældre nydansk, emne: pant

Klaus Krummedige pantsætter al sin rettighed i Stensgård på Fyn til hr. Bjørn Olufsen

1412. 21. maj sprog: gammeldansk, emne: pant

Anders Jensen, kaldet Brun, i Næstebølle, pantsætter hr. Fin Ågesen i Løjtved en øde jord i Pederstrup i Longelse sogn for 10 lybske mark

1412. 8. september sprog: gammeldansk, emne: pant

Svend Udsen pantsætter alt sit gods på Langeland, som han har arvet sammen med sin hustru Kristine Andersdatter, til hr. Fin Ågesen for 300 lybske mark

1412 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Kong Erik 7. af Pommern pantsætter Næsbyhoved len med byerne Odense og Kerteminde til biskop Peder af Roskilde

1412 sprog: ældre nydansk, emne: pant

Jakob Bosen af Oreby pantsætter Askegård til Sankt Peders alter i Ørslev kirke

1412 sprog: latin, emne: pant

Hans Sappi pantsætter en åbod i Næstved til Jakob Olufsen

1412 sprog: latin, emne: pant

Hans Sappi pantsætter en hel gård med stenhus til Jakob Olufsen

1413. 4. aprilTvede sprog: gammeldansk, emne: pant

Jens Lunge pantsætter gods i Bjæverskov herred til fru Elisabeth Hansdatter [Podebusk], hr. Folmer Jacobsens enke

1413. 23. juni sprog: gammeldansk, emne: pant

Hr. Jeppe Jensen og Ellen Palnesdatter pantsætter gods i Volborg herred til hr. Aksel Pedersen

1413. 23. juni sprog: gammeldansk, emne: pant

Hr. Jeppe Jensen og Ellen Palnesdatter pantsætter gods i Volborg herred til hr. Aksel Pedersen

1413. 25. november sprog: gammelsvensk, emne: pant

Jon Marsvin pantsætter alt det gods, som hans fader Gute Marsvin ejede i Bjerkenäs i Odensjö sogn, til Peder Nielsen af Skedala

1439. 13. augustRibe byting sprog: gammeldansk, emne: pant

Ribe byting vidimerer Otto Snafs pantebrev af 1420. 22. november, hvori han pantsætter Morten Jensen sit arvegods