Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Regnskab

135 Resultater:
Vis 100 pr. side
1401. [9. juni-26. november] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme

1401. 28. juli sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til underhold for dronning Margretes sendebud

1401. 8. september sprog: middelnedertysk, emne: regnskab

Dronning Margretes udkast til et strandretsprivilegium for hansestæderne

[1401]. 4. december Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at afregne med John Peraunt, serjeant-at-arms, vedrørende dennes udgifter i forbindelse med en sendefærd til dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern

[1401]. 7. december sprog: latin, emne: regnskab

John Parant aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1401 4. december for sin rejse til Sverige for som den engelske konges udsending at forhandle med Margrete og Erik 7. af Pommern

[1401] sprog: latin, emne: regnskab

Hamburgs kæmnerregnskab

1402. 13. martsS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab

Den pavelige kammermester ærkebiskop Conradus af Nicosia kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til 15. april om et år med resten

1402. 14. martsRom sprog: latin, emne: regnskab

Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpræst af Sta. Anastasia, kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til påske om et år med resten

1402. 15. marts sprog: latin, emne: regnskab

Udbetaling til Hugh Lutterel for leje af skibet "Passagere" i forbindelse med den danske ambassadør Peder Lykkes rejse fra Calais til Dover

1402. 10. majHaag sprog: nederlandsk, emne: regnskab

Hertug Albrecht af Bayern, greve af Holland, tilstår staden Stavern at indsætte fire af dens borgere til at forvalte stadens indtægter af afgifter, vejerbod, mål, fogediet i Skåne og forskellige hverv

1402. 26. maj sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til underhold for dronning Margretes sendebud, ridderen Folmer Jakobsen

[1402. 18. september] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til sine udsendinge til dronning Margrete

1402. 20. september sprog: middelnedertysk, emne: regnskab

Hr. Jens Andersen kvitterer sin broder Aksel Andersen for al gæld undtagen de 24 mark sølv, for hvilke broderens gods i Skåne var pantsat

1402 sprog: latin, emne: regnskab

Hamburgs kæmnerregnskab

1402Hildesheim sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Optegnelse om udgifter for staden Hildesheim til dronning Margretes musikanter

1403. 29. martsRoskilde sprog: latin, emne: regnskab

Lars Jensen, dekan i Roskilde, kvitterer hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, for regnskabsaflæggelse indtil dags dato

1403. 15. april sprog: latin, emne: regnskab

Optegnelse om fordeling mellem fire kardinaler af indbetalinger fra en lang række ærkebiskopper, biskopper og abbeder, herunder blandt ærkebiskopperne ærkebiskoppen af Lund

1403. [Efter] 20. majMarienburg sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg

(1)403. [Efter] 6. juniScharpau sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Reces af de preussiske stæders dag i Scharpau

1403. 24. juli sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til udsendingen til dronningen af Danmark

1403. 31. oktoberHelsingborg sprog: middelnedertysk, emne: regnskab

Hertugerne Barnim 6. og Vartislav 8. af Pommern overlader biskop Peder af Roskilde Stevns herred og Store-Heddinge for et tidsrum af seks år

1403 sprog: latin, emne: regnskab

Hamburgs kæmnerregnskab

[1404]. 16. april Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henry 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at afregne med magister Richard Derham vedrørende dennes udgifter i forbindelse med de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger

1404. 23. april sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger for herberg til dronningen af Danmarks udsendinge

[1404]. 11. maj Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at afregne med John Peraunt, serjeant-at-arms, vedrørende dennes udgifter i forbindelse med de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger

1404. 16. juniHjortholm sprog: latin, emne: regnskab

Biskop Peder af Roskilde erklærer, at fru Adelheid Madsdatter, enke efter Jens Pallesen, indsætter broder Lars, abbed i Ringsted, som værge for sig og sin søn Palle Jensen

[1404]. 16. juni sprog: latin, emne: regnskab

John Paraunt aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1404 11. maj for sin rejse til Sverige og Norge som deltager i forhandlingerne med dronning Margrete og Erik 7. af Pommern

1404. 17. juni sprog: nederlandsk, emne: regnskab

Notits på nederlandsk i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til piberen hos hertugen af Slesvig

1404. 5. september sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger vedrørende dronningen af Danmarks udsending

1404. 8. september sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til hr. Klaus, den tilfangetagne ridder fra Danmark

[1404. 29. september - 1405. 28. september] sprog: engelsk, emne: regnskab

William Loveney, dronning Filippas skatmester, aflægger regnskab for reparationer, bl. a. af dronningens vogn og stol

1404. 12. oktober sprog: nederlandsk, emne: regnskab

Notits i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til budet fra Kampen, der havde bragt brev om overgreb på købmandsgods fra Slesvig

1404. 14. oktober sprog: nederlandsk, emne: regnskab

Notits i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til Johan de Hoyer og Lubbert Johanssoen til fortæring ved møde om overgreb på købmandsgods fra Slesvig

1404. 2. november sprog: nederlandsk, emne: regnskab

Notits i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til Johan de Hoyer og Gelmer Meynoltssoen, der var redet til Zwolle for at tale med biskoppen af Utrecht om bl.a. købmændene fra Slesvig

1404. 14. novemberHaag sprog: nederlandsk, emne: regnskab

Hertug Albrecht af Bayern kundgør, at han og hans tro mand Gerrit van Heemskerke, der agter at rejse til dronning Margrete, gensidigt har foretaget fuldstændig opgørelse af tilgodehavender og krav, og giver ham kvittering for det, han har modtaget

1404. 21. december sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til ridderen, hr. Svend

1404. 27. december sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til ridderen, der var fanget i Danmark

1404 sprog: latin, emne: regnskab

Hamburgs kæmnerregnskab

1404 sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Optegnelse i staden Regensburgs regnskaber, hvor der under oplysninger om musikanter bl. a. anføres en af den danske konges ikke navngivne herolder

1404 eller 1562 sprog: ældre nydansk, emne: regnskab

Skøde på et jordstykke i Nørreby

[Omkr. 1404] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Optegnelse om, at stædernes fogeder i Skåne skylder storskafferen i Königsberg 50 nobler for et skib, der blev udrustet til fredeskib

1405. [9.-13. januar] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til ridderen Henrik Spies, der var fange i Danmark

[1405. 21. januar-15. februar] sprog: gammeldansk, emne: regnskab

Dronning Margretes instruks for kong Erik 7. af Pommern i anledning af hans forestående rejse til Norge

1405. 15. maj sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til borgmesteren i Dirschau for en rejse til Danmark

1405. [Efter 29. maj] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Optegnelse om udgift for køgemesteren i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme

[1405. Efter 18. juni] sprog: latin, emne: regnskab

Detailleret regnskab over biskop Richard af Rochester, forhen Bangors indtægter og udgifter til rejser i årene 1402-1404 som udsending for kong Henrik 4. af England bl. a. til Danmark, Sverige og Norge med henblik på ægteskaberne mellem kongens søn Henrik og Erik af Pommerns søster og mellem Erik 7. af Pommern og Henrik 4.s datter Filippa

1405. 19. juni sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for udrustning af skibe til togt mod Danmark

1405. [Omkr. 23. juni] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til herberg og fortæring for et dansk bud udsendt af hr. Arnold til fogeden på Gotland

1405. [13.-29. juli] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til bude fra Danmark og borgere fra Komotau

[1405]. 16. juli sprog: middelnedertysk, emne: regnskab

Notits i Hildebrand Veckinghusens regnskab om udbetaling til Jan Alderssoen for en tønde gode sild fra Skåne

1405. [Omkr. 15. oktober] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for en hest givet af højmesteren til bude fra Danmark

1405. 20. oktober Viterbo sprog: latin, emne: regnskabkirkeret

Pave Innocens 7. sender sin referendar ærkebiskop Nicolaus af Manfredonia til rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og nogle andre lande med bemyndigelse til at kalde alle kollektorer og underkollektorer i rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og i visse andre lande med undtagelse af Italien, i hvilke og gennem hvilke Du måtte rejse, samt inkvisitorer og prædikanter til sig, undersøge deres regnskaber og modtage, hvad de har indsamlet

1405. 30. novemberLund sprog: latin, emne: regnskab

Ærkebiskop Jakob af Lund giver en gård i Malmø, fordum kaldt hr. Jens Uffesens ladegård, til det af ham indstiftede alter for Vor Frue, sankt Laurentius og sankt Knud konge i Lund

1406. [6.-8. januar] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til bude, udsendt til højmesteren af dronning Margrete

[1406.] 5. februar sprog: latin, emne: regnskab

Richard Derham aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1404 16. april for sin rejse til Sverige, Danmark og Norge som deltager i forhandlingerne med Margrete og Erik 7. af Pommern

1406. 6. april sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til den gejstlige udsending fra Danmark

1406. 17. april sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for fortæring til fogeden på Roggenhausen og Johan van der Mersche, der var højmesterens udsendinge til dronning Margrete

1406. [Efter 12. juni] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Optegnelse om udgift for køgemesteren i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme

1406. [24.-28. juni] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til bude, udsendt til højmesteren af dronning Margrete

1406. [5.-25. juli] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til bude fra Danmark

1406. 15. juli Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at betale hendes ledsager Henry Lord Scrope of Masham 40 shillings daglig

1406. 15. juli Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale Richard af York 5 mark om dagen, når han ledsager dronningen

[1406]. 18. juli Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale dronningens hofdamer Catherine Waterton, dronningens hofmesterinde, og Anne Lisle £60 hver nu og £40 hver i Lynn inden afrejsen

[1406]. 21. juli Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale hendes ledsager biskoppen af Bath og Wells 5 mark daglig

[1406]. 21. juli Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale £20 til baronen af Wemme, der ledsager dronningen til Danmark

1406. 21. juli Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale 100 mark til dronningens kammerherre Walter Hungerford

1406. 22. juli sprog: latin, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger med samtykke af rådet sin leder af hofholdningen at sørge for, at udrustningen til det skib, som dronning Filippa skal benytte til rejsen til Danmark, overlades til William Loveney, Filippas skatmester

[1406]. 22. juli Westminster sprog: latin, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England udnævner William Loveney, væbner, til skatmester for dronning Filippa og hendes følge under deres rejse til Danmark, og for følget under dets tilbagerejse til England

1406. 22. juli Westminster sprog: latin, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England udnævner Ralph Ramesey, væbner, til comptroller of the pipe for dronning Filippa og hendes følge under deres rejse til Danmark og under følgets tilbagerejse til England

[Efter 1406. 22. juli] sprog: latin, emne: regnskab

Fortegnelse over krigsudrustning på skibe hvormed dronning Filippas rejse til Danmark foretages

[1406]. 27. juli Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale 50 mark til dronningens garderobemester Richard Clifford og 100s, dvs. 7½ mark, til dronningens ledsager serjeant-at-arms John Peraunt

1406. 8. august Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester, William Loveney, at udlevere det modtagne sølvtøj til dronningen

1406. 11. august Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester, William Loveney, at udbetale £20 til dronningens garderobemester Richard Clifford

[1406]. 16. august Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale £100 til ridderne Piers de Bukton og John de Bukton for at ledsage dronningen til Danmark

1406. 1. oktoberS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab

Pave Innocens 7. udnævner biskop Johan af Slesvig til det apostolske kammers kollektor i Danmarks rige og tilbagekalder alle tidligere udnævnelser

1406. 7. oktoberS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab

Pave Innocens 7. pålægger provsten ved kirken i Lübeck at indskærpe kollektorer og underkollektorer at aflægge regnskab og indbetale, hvad de har indsamlet, til hans udsending Ludovico Baglioni fra Perugia

1406. 29. oktober sprog: latin, emne: regnskab

Udbetaling af £829 16s 7d til William Loveney for udgifter i forbindelse med dronning Filippas giftermål

1406. 30. november sprog: latin, emne: regnskab

Magnus von Alen, ridder, kvitterer Lars Mortensen Skriver for trofast tjeneste

1406(?) sprog: ældre nydansk, emne: regnskabmageskifte

Jens Jakobsen, borgmester i København, mageskifter en jord i København med biskoppen af Roskilde

1407. 24. januar sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til bude fra Danmark

[1407. Tidligst 1. februar] sprog: latin, emne: regnskab

William Bourchier aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1407 1. februar for sine udgifter vedrørende sin deltagelse i de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger

1407. 8. februar sprog: latin, emne: regnskab

På vegne af Henry, lord Scrope af Masham, aflægger Walter Slegyll, i henhold til kongeligt brev af 1407 1. februar, regnskab for Henrys deltagelse i dronning Filippas rejse til Danmark

[1407. Tidligst 28. februar] sprog: latin, emne: regnskab

På vegne af Richard, broder til hertugen af York, aflægger Baldwin Weer, i henhold til kongeligt brev af 1407 17. februar, regnskab for Richards deltagelse i dronning Filippas rejse til Danmark

1407 [3. marts] sprog: ældre nydansk, emne: regnskab

På vegne af Henry, biskop af Bath og Wells, aflægger Roger, i henhold til kongeligt brev af 1407 5. januar, regnskab for Henrys udgifter i forbindelse med dronning Filippas rejse til Danmark

1407. 12. martsS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab

Pave Gregor 12. befaler sin kollektor i Danmark, biskop Jens af Slesvig i løbet af 14 dage efter modtagelsen af dette brev at indsende regnskab og penge fra sin indsamling, da pavestolen har hårdt brug for penge

[1407]. Før 10. maj sprog: fransk, emne: regnskab

85 navngivne engelske borgere beklager sig hos kong Henrik 4. af England over, at deres pårørende, der var løbet ind i en norsk havn, hvor de havde forventet at blive godt modtaget på grund af den højtærede frue, Eders meget nådige datter, nu dronning af Danmarks ægteskab, er blevet dræbt af hanseatiske Bergensfarere, og beder ham kræve hansekøbmændene til regnskab derfor

1407. 10. juniLübeck sprog: middelnedertysk, emne: regnskab

Hansestædernes rådsudsendinge meddeler staden Treptow, at de har besluttet at udruste fredsskibe mod fetaljebrødrene i Frisland, og at der udskrives en pundtold til dækning af omkostningerne, hvorover der skal aflægges regnskab inden 25. juli. Endvidere vil man skaffe sig underretning i Brügge, i England og hos stædernes fogeder og oldermænd i Danmark, om der sker afbræk i deres privilegier

1407. [1.-31. august] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til dronningen Margretes bude, Erik og Wulflam

1407. September sprog: nederlandsk, emne: regnskab

Indførelse i månedsregnskabsbogen i Zwolle om bude fra Kampen til Skåne

1407. 22. september sprog: middelnedertysk, emne: regnskab

En ukendt aflægger regnskab for køb og salg af købmandsvarer til Hildebrand Veckinchusen, købmand i Reval

1407. [oktober] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger til Konrad Leskow, borgmester i Danzig, til kommendatoren i Mewe, til fogeden på Roggenhausen samt til storskafferen i Königsberg

1407. 9. oktoberRibe sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Henrik Welder, foged i Frankfurt am Main, meddeler byen, at han er blevet forsinket på rejsen til Danmark sammen med hertug Johan, og at han derfor har foranlediget et brev til den tysk-romerske konge for at afværge skade på byen

1407. 12. oktober sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for en sadel til kongen af Danmark og for dronning Margretes budes fortæring

1407. 13. oktober sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til Konrad Leskow, borgmester i Danzig, til udrustning af en udsending til dronningen af Danmark

[1407 - 1408. 31. juli] sprog: latin, emne: regnskab

William Loveney aflægger regnskab for udgifterne i forbindelse med dronning Filippas rejse til Danmark

[1407-1408. juli] sprog: ældre nydansk, emne: regnskab

Richard Clifford, Filippas garderobemester aflægger regnskab for udgifterne i forbindelse med dronning Filippas rejse til Danmark

[1408]. 18. februar Westminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale William Bourchier, ridder, de ham tilkommende penge for deltagelse i de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger

1408. 28. marts sprog: nederlandsk, emne: regnskab

Notits i staden Deventers kæmnerregnskab, hvori nævnes den danske konge

1408. 23. maj sprog: latin, emne: regnskab

Udbetaling af £20 til Filippa, dronning af Sverige og Danmark

1408. 28. majWestminster sprog: fransk, emne: regnskab

Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale en sum penge til Nicholas Blakebourne, tidligere admiral i Nordsøen, som bl.a. har sørget for dronning Filippas rejse til Danmark