Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Skoede

323 Resultater:
Vis 300 pr. side
1401. 19. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Arnold Stuke og fru Mette skøder Kajemose og Ørslev til kronen

1401. 20. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Andersen i Bosarp skøder alt det gods, han arvede efter Peder Laxmand i Danmark, Norge og Sverige, til dronning Margrete med undtagelse af Brödåkra

1401. 24. januarHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kong Erik 7. af Pommerns brev, at Bent Andersen skøder Törringe til dronning Margrete

1401. 30. januar sprog: latin, emne: skøde

Biskop Peder af Roskilde skøder tre brydegårde i Allindemagle til hr. Niels Bille, kannik i Roskilde

1401. 30. marts sprog: latin, emne: skøde

Jens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder

1401. 30. marts sprog: latin, emne: skøde

Jens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder

1401. 14. juniÅgård sprog: gammeldansk, emne: skøde

Brødrene hr. Peder Nielsen af Ågård og hr. Erik Nielsen oplader og skøder deres rettigheder i gården Lunholm i Vendsyssel og i Galgebjerg til dronning Margrete

1401. 20. juniViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Peder Nielsen af Ågård skøder og afhænder hovedgården Brøndum i Slet herred med tilliggende gods til dronning Margrete

1401. 7. juliRyde sprog: gammeldansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, hr. Hans og hr. Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen oplader og skøder til dronning Margrete al deres mulige ret til Brøndum i Himmersyssel og til det gods, som Povl Glob havde ejet

1401. 13. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Henrik Knudsen skøder og oplader til dronning Margrete al sin ret i gården Lunholm og i Galgebjerg

1401. 14. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Svend Skobe, hans søster Katrine, hendes svigersøn Peder Jensen og dennes hustru Edel oplader og skøder til dronning Margrete al deres ret i Lindegård

1401. 16. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, herrerne Hans og Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen, erkender, at kong Valdemar overdrog gården Korup og Korup overdrev sammen med Ålborg på tro og love, hvilke de nu tilbagegiver, og de overdrager og skøder deres mulige rettigheder i gården til dronning Margrete

1401. 19. juliÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Gyde, enke efter Peder Sture, oplader og skøder sin rettighed i gården Lundergård i Vennebjerg herred til dronning Margrete

1401. 25. juliÅrhus sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, giver og skøder sit gods i Hyllested i Djurs Sønder herred i Åbo syssel til domkirken i Århus

1401. 3. august emne: skøde

Niels Jensen af Klæstruplund skøder og oplader sit gods Klæstruplund til dronning Margretes repræsentant, hr. Mogens Munk, høvedsmand på Ålborghus

1401. 22. novemberFlensborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sivert Krog, borgmester i Flensborg, m.fl. skøder deres rettigheder i Løgismose til Iver Jul

1401. 22. november sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Iver Jul skøder Jens Pedersen al den ret i Løgismose, som hans moder fru Mette havde arvet efter sin fader og moder

1401. 20. december emne: skøde

Hr. Jakob Akselsen af Krageholm skøder sin hovedgård i Bollerup og en gård i Gerarp til hr. Stig Pedersen

[Omkr. 1401. 21. december] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Mechtild og hendes søn Oluf Hermansen skøder Yderstved til Aksel Mogensen

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen skøder det gods, der er tilfaldet ham efter Povl Glob, til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Hartvig Limbæk skøder den faste gård Nebbe til kronen, fordi han havde slået Albert Rytter ihjel på Jerslev herredsting

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Rettertingsbrev, at Bent Ahlefeld sælger sit gods i Krønge til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Thomas Ågesen skøder en gård i Skals til Niels Smed

1401Hellum herredsting emne: skøde

Tingsvidne, at Jens Torbensen skøder sit gods i Kragstrup til Palle Truedsen

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Mads Jakobsen Skrædder skøder sit gods i Kettinge til Jakob Brun

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Valdemar Bydelsbak skøder Gavnø til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit gods i Krøjerup til biskop Peder af Roskilde

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Bent Andersen skøder sin fædrene gård i Tyringe til dronning Margrete

1401 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Bent Ahlefeld af Krønge skøder til sit gods i Danmark til kronen

[1401-1406] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Nielsen af Visborgs skødebrev på en ålegård ved Hals bro

1402. 16. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Brødrene hr. Gerhard og hr. Heine Snakenborg, hr. Klaus Doget, hr. Peder Ågesen og hans moder, fru Anna, sælger og skøder Frøslev i Stevns herred til dronning Margrete

[Efter 1402. 23. januar - før 1404. 1. november] sprog: gammeldansk, emne: skøde

Niels Jakobsen Lunge, biskop af Strängnäs, skøder hr. Anders Jakobsen Lunge, ridder, af Egede sit gods i Falkerslev på den betingelse, at han skal indløse det fra deres broder hr. Folmer Jakobsen for 80 lybske mark

1402. 27. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Moltke skøder Anders Jakobsen Lunge, ridder, gods i Gunderslevlille og Rejnstrup

1402. 18. april sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Palle Brammel skøder Kålbækgård i Ellerup og en gård i Borris til Tyge Levring

1402. 16. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Holk og hans søster Sofie skøder en gård i Næs til deres bror, Palle Kirt

1402. 25. maj sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Jens Ivarsen af Frørup skøder alt sit gods i Verst til Henneke Limbek

1402. 23. juniSølvesborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Kong Erik og dronning Margrete skøder alt deres gods i Tyvelse, Tybjerg herred, til abbeden og klostersamfundet i Skovkloster til gengæld for Gavnø, hvor de ønsker at oprette et fruekloster

1402. 23. septemberRoskilde sprog: latin, emne: skøde

Biskop Peder af Roskilde skøder al sin ret i Skuldelev samt bispetienderne af Skuldelev, Gerlev, Kyndby og Skibby og en gård i Sæby til sankt Laurentii kapel i Roskilde domkirke til gengæld for det gods, som afdøde biskop Niels havde skænket i Ods, Ars, Skippinge og Tuse herreder, og henlægger kapellet til præbenden Osted

1402. 25. september emne: skøde

Tingsvidne, at Tideke Høviske skøder en gård i Lund til sin medborger Jakob Skytte

1402. 6. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Anders Gunnesen i Nösdala skøder på Göinge herredsting gods i Everöd til Åstred Madsen

1402. 23. november sprog: latin, emne: skøde

Folmer Jakobsen Lunge, ridder, skøder Magleby, tre gårde i Varpelev og tre gårde i Tåstrup til biskop Peder af Roskilde

1402. eller 1403. 13. december sprog: latin, emne: skøde

Evert Grubbe, væbner, sælger sin hustru Margretes arvegods i Stærkinge til biskop Peder af Roskilde og overdrager hende til gengæld eet bol jord i Vedskølle

1402. 16. december sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Anders Mortensen Pep og Jens Andersen Grim sælger alt deres arvegods i Harjagers herred til Niels Svendsen af Ellinge

1402 sprog: latin, emne: skøde

Samme Cecilie skøder en grund i Stuby til Næstved sankt Peders kloster

1402 emne: skøde

Jens Selin skøder Bodulv Ågesen sin gård i Malmø

1402 eller 1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Erik Jensen af Stadsgård skøder gods i Nebel til biskop Bo af Århus

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Vidisse af skødning af gods til Børglum kloster

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Johan Skarpenberg skøder sit gods i Ljørslev sogn til Børglum kloster, jf. nr.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Fru Ellen Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, skøder sit gods Lywnxwetth til Børglum kloster

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens og Arild Madsen skøder en gård i Kalundborg til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit gods i Fensmark til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hartvig Tralow skøder gods i Freerslev sogn til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Landstingsvidne om Hartvig Tralows skødning af gods i Freerslev sogn til biskop Peder af Roskilde, jf. nr.

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kristine Pilemand skøder sin ejendom i Sigersholm til biskop Peder af Roskilde

1402 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sin andel i Borsjø gård til dronning Margrete

[1402-1409] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Aksel Ubbesen skøder alt sit gods på Fyn, herunder hovedgården i Brembæk, til biskop Niels Jakobsen Lunge af Strängnäs

1403. 18. februar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Tyge Basse i Nielstrup skøder en gård i Gunderslevlille til hr. Folmer Jakobsen Lunge

1403. 19. februar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille oplader og skøder alt sit gods i Rye i Voldborg herred til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge i Rye

1403. 6. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen Lunge af Ryde skøder 8 gårde i Rørbæk til hr. Aksel Mogensen af Krenkerup

1403. 21. aprilRibe byting sprog: latin, emne: skøde

Tingsvidne af Ribe byting om, at Jens Greverod, borgmester i staden Ribe, skøder sin badstue i Sudergade til Ribe by

1403. 24. april sprog: latin, emne: skøde

Jakob Ulvsen, ridder, skøder en gård i Igelösa til kapitlet i Lund som vederlag for en gård i Årsjö

1403. 12. maj sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Henneke Rantzau, væbner, oplader al sin ret til det gods på Hostrup, han havde købt af Gunne Jensdatter, til jomfru Thorgun, søster til Peder Dunker

1403. 24. maj sprog: latin, emne: skøde

Evert Moltke i Helsinge, væbner, skøder al sin ret til en gård i Bøstrup til Antvorskov kloster

1403. 15. juni emne: skøde

1403. 15. juni, Reg. Dan. nr. *3113, også trykt Gammeldanske Diplomer II 154, Ivar Nilsson, ridder, Sten Haraldsson, væbner, gift med Cecilia, søster til Ivar Nilsson, skøder al deres ret til Fiholm til kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold

1403. 24. juni sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Larsen skøder tre gårde og et bol i Ellerup til Tvilum kloster

1403. 11. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henrik Prip og Niels Eriksen skøder en gård i Rejnstrup med mere gods til hr. Anders Jakobsen Lunge

1403. 29. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ingmar Nielsen skøder en gård i Gunderslevlille til hr. Anders Jakobsen Lunge

1403. 15. august sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Krabbe skøder gods til Håsum kirke

1403. 24. august sprog: latin, emne: skøde

Absalon Mogensen i Krenkerup, ridder, skøder sit gods i Herridslev til væbnerne Markus Pedersen, Peder Jakobsen og Konrad Reberg

1403. 13. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Povlsen af Frøslev sælger og skøder til hr. Anders Jakobsen i Gunderslev alt det gods i Ås m.fl. steder, som han havde fået tilskødet på Faxe herredsting af Jens Pedersen

1403 sprog: latin, emne: skøde

Hr. Bjørn Olufsen skøder en gård ved Frerslev og en grund i Næstved til Næstved sankt Peders kloster

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kong Erik 7. af Pommerens rettertingsbrev, at fru Kristine Timmesdatter, enke efter hr. Henning Podebusk, d.Y., skøder Tangå til dronning Margrete

1403Sjællands landsting sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Landstingsvidne, at Peder Olufsen, borger i Køge, skøder tre gårde i Vester-Såby og andet gods til dronning Margrete

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Godskalk Rostrup skøder sin jord i Rode til Øm kloster

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jakob Lavesen af Starup skøder en gård i Gedsted til sin søn Lars Jakobsen

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Johan Skarpenberg skøder gods i Hjorthede og Hvidding til hr. Erik Nielsen af Tim

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Gris skøder gods i Hune og Pirup til biskop Svend af Børglum

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Mortensen skøder Mads Nielsen af Beg en gård i Hvidsten

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henrik Uffesen skøder sin rettighed i Paddeborg med mere gods til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henning Gyncikesen skøder sin rettighed i Holte til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Hans Lykke skøder gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Tygesen skøder en gård i Køge til hr. Mads Larsen

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sabel Kerkendorp skøder en gård på Tusenæs til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Olufsen Lunge af Næsby skøder sit gods i Stigs-Bjærgby til Sabel Kerkendorp

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Grubbe og Margrete, enke efter Henrik Skytte, skøder deres gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde

1403 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Gyncikesen skøder alt sit gods på Sjælland til biskop Peder

[Omkr. 1403] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Troelsen af Stensballegård skøder to gårde i Sneptrup til Øm kloster

[Omkr. 1403-1407] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ivan Nielsen skøder en gård i Øster Branderslev (?) til hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tvede

[Omkr. 1403-1407] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Lars Pedersen skøder sit gods i Rørbæk til hr. Folmer Jakobsen Lunge

[1403-1410] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge af Gunderslevlille skøder en gård i Vester Såby til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye

1404. 19. januar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Knudsen i Fuglebjærg skøder en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge

1404. 9. april emne: skøde

Henneke Gyncekesen Mule, borger i Roskilde, skøder en grund i Skanør til Klemens Truedsen, rådmand i Lund

1404. 11. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Fru Sofie Jensdatter, enke efter Peder Basse, og sønnen Jens Basse skøder deres gods i Båg herred til Jens Pedersen af Løgismose

1404. 23. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Johan Skarpenberg skøder gods i Djurs Nørre herred til hr. Peder Nielsen af Ågård

1404. 24. juli sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Svend Udsen skøder og oplader halvdelen af gården Tordrup i Galten herred til hr. Peder Nielsen af Ågård mod vederlag i gods i Djurs Nørre herred

1404. [Efter 2. august] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Biskop Lave af Viborg skøder et møllested i Ulbjerg til Viborg sankt Hans kloster

1404. 3. august sprog: latin, emne: skøde

Lars Jensen, dekan i Roskilde og kannik i Lund, skøder 8 boder i Skanør, 8 gårde i Nävishög samt alt sit gods i Måssheddinge og Hemmestorp til Lunds kirkes bygningsfond mod, at dennes værger lader en daglig messe holde i koret

1404. 7. september sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Ingvarsen skøder sin rettighed i en gård i Gunderslevlille til hr. Tyge Basse

1404. 15. oktober emne: skøde

Hr. Peder Basse i Svendstrup skøder og oplader det gods i Årsmarke og Årsmarke overdrev, som han arvede efter sin farmor fru Kirstine, til hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tvede

1404. 19. oktober sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille skøder ved mageskifte 2 agre og 3 skæpper land til Jakob Nielsen Rintaf i Reinstrup

1404. 19. oktober sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Nielsen, Rentaff i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse til hr. Anders Jakobsen Lunge

1404. 19. oktober sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Svendsen i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse sø til hr. Anders Jakobsen Lunge

1404. 19. oktober sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Åstrad Svendsen i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse sø til hr. Anders Jakobsen Lunge

1404. 1. november sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte, skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge mageskifter to agre, der tidligere har ligget til en gård i Gunderslevlille, til Åstrad Svendsen i Reinstrup for denne jord ved Bavelse sø

1404. 3. decemberSjællands landsting sprog: latin, emne: skøde

Gertrud Pedersdatter, enke efter ridderen Erik Barnimsen af Skarsholm, skøder på Sjællands landsting alt sit fædrene gods i Ejby til Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Jakobsen Lunge skøder Bridde mølle til kronen

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Otto Oldeland skøder sit gods i Ulsted og andetsteds til Børglum kloster

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Fru Ellen Buggesdatter skøder Mads Nielsen en gård i Hastrup

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Alike, enke efter hr. Jens Rud, skøder sin arv efter Johan Remersen til biskop Peder af Roskilde

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Gyncikesen skøder gården Holte og sit gods i Tokkerup til biskop Peder af Roskilde

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jens Rud skøder alt sit arvegods efter fru Bege til biskop Peder af Roskilde

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder gods i Sømme, Volborg og Ringsted herreder til biskop Peder af Roskilde

[1404-1414] sprog: latin, emne: skøde

Ingvar Nielsen af Kædeby, væbner, skøder Helligkors' eller sankt Ødbøns alters gods i Bøstrup, Næstebølle og Emmerbølle, som hans hustru Mettes fader Anders og bedstefader Niels Butze i over 60 år har haft i deres værn, tillige med altrets pengeblok til præstebordet i Bøstrup mod afholdelse af en ugentlig messe

1405. 15. januarLunds byting sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Tingsvidne, at Niels Simonsen skøder en gård i Lund til Niels Sunesen

1405. 21. marts emne: skøde

Peder Jonsen af Osby skøder en gård i Bältinge til Bosjø kloster

1405. 21. april sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Kirt sælger og skøder Næsholm og andet gods i Hellum herred til biskop Lave af Viborg

1405. 24. maj sprog: latin, emne: skøde

Erik Jensen, præst og prior i Ring kloster, Margrete Lavesdatter, priorinde, og konventet sammesteds skøder klostrets øde gods i Nederskov til brødrene Jens og Mikkel Madsen som vederlag for deres øde gods i Assendrup

1405. 19. juni sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henrik Prip og Klaus Mørk sælger en gård i Udby i Rogsø herred til biskop Bo i Århus

1405. 6. juliSlesvig sprog: latin, emne: skøde

Kristian Holk, væbner, skøder sit gods i Tolk til hellig trefoldighedsgildet i Slesvig

1405. 21. juliMalmø sprog: gammeldansk, emne: skøde

Provst Folkvin sælger et stenhus ved havnen i Malmø til dronning Margrete

1405. 22. novemberRossared sprog: gammeldansk, emne: skøde

Mogens Hake skøder hovedgården i Olafors med mølle til hr. Bent Piik

1405 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Maren, enke efter Anders Pedersen, skøder sin del af Tolbøl til Vestervig kloster

1405 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Lars Moltesen skøder en gård i Øster Hørdum til Vestervig kloster

1405 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Mogensen skøder Bryde mølle til dronning Margrete, og Anders Lunge giver stadfæstelsesbrev herpå

1406. 10. februarÅrhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Svend Udsen og hans hustru Kristine Andersdatter stadfæster det skøde, som fru Kristines fader, hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemar på den faste gård Tordrup med tilliggende gods i Galten og Hovlbjerg herreder

1406. 11. februarÅrhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Stig Andersen stadfæster det skøde, som hans fader hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemars på gården Tordrup, og oplader gården med tilliggende gods til dronning Margrete

1406. 23. martsViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Høg af Tandrup stadfæster det skøde, som hans far, hr. Bo Høg, havde givet kong Valdemar på den faste gård Ørum i Thy, og afhænder gården til kong Erik og dronning Margrete

1406. 15. aprilRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Jensen, bymand i Randers, sælger og skøder til dronning Margrete den stenhusgård vest for sankt Hans Kirke i Viborg, hvilken han tidligere selv beboede

1406. 1. maj sprog: latin, emne: skøde

Stig Ågesen af Näs, ridder, skøder to gårde i Djurslöv til Lunds kirkes bygningsfond mod afholdelse af en årtid for ham og hans hustru Ingeborg i domkirkens kor

1406. 13. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Mortensen oplader og skøder til kong Erik og dronning Margrete al sin arveret i jordegods og al anden arv, som tilkom ham efter hr. Niels Myg, specielt i Diernæs og Krekær

1406. 13. maj sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Kristense, datter af Knud Porse, hendes søn Aksel Mogensen og hendes svigersøn Henneke Nielsen sælger forskelligt gods i Skåne og Halland til hr. Abraham Brodersen

1406. 15. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Peder Nielsen af Ågård og hans broder hr. Erik Nielsen oplader og afhænder til kong Erik og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel

1406. 17. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen og Katrine, enke efter Strange Pedersen, samt hendes brødre, Bugge og Henrik Nielsen, skøder og afhænder til kong Erik og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel med tilliggende gods

1406. 17. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Mortensen og Jens Nielsen af Visborg sælger og skøder alt, hvad de havde fået af Færkes gods, til kong Erik og dronning Margrete

1406. [Før 19. maj] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Brev, at Folmer Jakobsen, Hans og Predbjørn Podebusk skøder alt deres gods i Ejdrup til hr. Kristian Vendelbo

1406. 19. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Brev, at hr. Kristian Vendelbo skøder biskop Lave af Viborg Ejdrup som bod for skade, han har forvoldt bispedømmet

1406. 19. majÅlborg emne: skøde

Peder Høg og Niels Krabbe oplader og skøder på deres egne og deres arvingers vegne, specielt Peder Høgs datter Sofie, forskelligt (opregnet) jordegods i Nørre og Sønder Tranders til kong Erik og dronning Margrete og kronen

1406. 8. juniBåhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Esger Jensen Færke, præst, stadfæster Peder Mortensens og Jens Nielsen af Visborgs skøde til kong Erik og dronning Margrete på hans faders, Jens Færkes gods, hvilket han sammen med sin moder og broder havde overladt til de nævnte, Peder Mortensen og Jens Nielsen

1406. 6. augustRibe sprog: gammeldansk, emne: skøde

Niels Eriksen og hans hustru Sofie Pedersdatter lover at fuldbyrde det skøde, hvormed Sofies fader Peder Høg og Jens Mikkelsen Krabbe har skødet og opladt dronning Margrete og kong Erik deres mulige ret til forskelligt gods i Sønder- og Nørre Tranders m.m., og giver afkald på alle krav på dette gods

1406. 20. augustLundenæs sprog: gammeldansk, emne: skøde

Susanne, Godskalk Nielsens enke, og hendes sønner Jens Eriksen af Landtind, Niels Eriksen af Skarregaard og Brune Erik samt hendes svigersøn Stig Munk afhænder og skøder til dronning Margrete og kronen den ret, de på egne vegne og efter Godskalk Nielsen og dennes og Susannes afdøde søn Niels Godskalksen måtte have til Åstrup i Vendsyssel

1406. 20. augustLundenæs sprog: gammeldansk, emne: skøde

Ærkedegnen Jens Helt, kantoren Troels og hele kapitlet i Ribe oplader og skøder til dronning Margrete Ribe domkirkes mulige ret til den jord, hvor borgen Nørholm ligger, og omliggende agre og ende med mølle og å, samt endvidere domkirkens ret til gården Kviksbæk

1406. 5. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen oplader og skøder gården Højstrup i Stevns herred til dronning Margrete, skønt han tidligere havde pantsat hende den for 1000 lødige mark, og pantet var uindløseligt i hendes levetid

1406. 6. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Mogens Munk skøder og oplader Møllegård i Hornum herred tilbage med møllen, Gamlevads mølle og en gård i Astrup samt en landbo til dronning Margrete og giver samtidig afkald på al ret til Boring i Bygholm len

1406. 6. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Bjørn Svendsen afhænder og skøder Uregård i Tistrup sogn i Vardesyssel til dronning Margrete

1406. 6. septemberViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Torkil Myg, hans hustru Bodil Gundesdatter og dennes søster Mette Gundesdatter afhænder og skøder deres mulige rettigheder i gården Vig i Thy med tilhørende gods bl.a. fem gårde kaldet Sigtrygs gods, til dronning Margrete og hendes efterkommere. Desuden oplader og skøder nævnte Mette sine mulige rettigheder i Brøndum og Rolstrup samt Povl Globs gods

1406. 7. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg afhænder og skøder Odsgård i Middelsom herred, som Jens Brandsen og hans søster samt denne svigersønner tidligere ejede, til dronning Margrete

1406. 9. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Hval afhænder og skøder forskelligt, opregnet gods i Vendsyssel til dronning Margrete

1406. 11. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Mogens Villadsen, hans hustru Gro, datter af Geverd Berlin og hendes frænder afhænder og skøder forskelligt gods i Hundborg og Hillerslev herreder til dronning Margrete

1406. 17. septemberRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Keld Mikkelsen, Maren Ebbesdatter, enke efter Bjørn Eriksen, hendes søster Cecilie og Elene Jensdatter, enke efter Peder Fynbo afhænder og oplader til dronning Margrete forskelligt gods i Rinds og Lysgårds herreder, hvilket er deres arvegods efter Knud Hågensen af Bølle og fru Bodil, deres søn Hågen Knudsen samt Keld Keldsen

1406. 22. september sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jakob Villesen af Keldkær oplader og skøder til dronning Margrete den rettighed, som han og hans hustru Gisla, Hartvig Sesteds datter, måtte have i den faste gård og by Grødersby med alle tilliggender, som de Pogewischer havde solgt til dronningen, til hvem Hartvig Sested og hans børn også havde afhændet deres niendedel

1406. 5. oktoberKalundborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen bekræfter salget af gården Højstrup i Stevns herred med alt tilliggende opregnet gods, som han tidligere havde pantsat til dronning Margrete. Han stadfæster det skøde, han har udstedt på retterting i Ålborg, og da han ikke selv kan være til stede, beder han landsdommeren Jens Gyrstinge om på landstinget at skøde Højstrup til dronning Margrete eller hendes repræsentant

1406. 11. november sprog: gammeldansk, emne: mageskifte, skøde

Jens Josefsen Most i Stora Jordberga mageskifter gods i Harjagers herred til hr. Niels Jensen Svarteskåning og Bengt Turesen til gengæld for gods i Vemmenhög herred

1406. 11. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Jakobsen i Radsted skøder og sælger til hr. Folmer Jakobsen i Tvede al sin rettighed i gården Asserstrup på Lolland, som han havde arvet efter sin broder Anders Jakobsen og sin fader Jakob Pedersen

1406. 30. november sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Kristian Holck, væbner, skøder sit gods i Tolk til hellig trefoldighedsgildet i Slesvig

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Leghel skøder sit gods på Forlev mark til Øm kloster

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jakob Kalf skøder alt sit gods i Levring til biskop Lave i Viborg

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Merete Andersdatter skøder alt sit gods i Kyse til dronning Margrete

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Folmer Jakobsen Lunge skøder hr. Klaus Krumpen alt sit gods i Skellerup

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, skøder en gård i Køge til biskop Peder af Roskilde

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sakse Odgersen og hans hustru skøder deres gods på Møn til biskop Peder af Roskilde

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anne, hr. Mikkel Ruds hustru, skøder et halvt bol jord i Gladsaxe til sankt Clara kloster i Roskilde

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sakse Grubbe skøder alt sit gods i Boeslunde, Englerup og Sønderup til Antvorskov kloster

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Oluf Pedersen skøder en gård i Drøsselbjerg til Antvorskov kloster

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Esbernsen Bille skøder 7 ørtug jord i Eggeslevlille til Antvorskov kloster

[Efter 1406] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Mogens von Alen får Højstrup i forlening

1407. 6. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Jens Olufsen Lunge af Gundestrup og Niels Olufsen Lunge af Falkerslev oplader og skøder alt det gods i Nørre- og Sønderjylland, som de havde arvet efter deres fader hr. Oluf Olufsen Lunge af Mosegård, til deres fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge af Tvede

1407. 6. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Abele i Radsted, Gotfred Bangs enke, sælger og skøder sin rettighed i halvdelen af Assersdrupgård til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Tvede

1407. 18. januar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Herluf Nielsen skøder sin rettighed i gods i Bjæverskov herred til hr. Jens Falks børn

1407. 22. januar sprog: latin, emne: skøde

Johan Skarpenberg skøder alt sit gods i Brøndum til bispebordet i Viborg

1407. 16. februarKungsbacka sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Abraham Brodersen skøder til sin stedsøn hr. Bent Piik 20 gårde og 2 møller i Fjäre herred samt tilbageleverer det pantsatte Rossared

1407. 2. martsRingsted emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen skøder på Sjællands landsting gården Højstrup med alle tilliggender til dronning Margretes repræsentant Klaus Skinkel, efter at han tidligere har skødet den til hende på rettertinget og ladet landsdommeren for Sjælland gøre det på landstinget

1407. 6. marts sprog: latin, emne: skøde

Rigild Puge af Alstrup og hans hustru Sofie skænker Viborg bispestol deres gods i Højslev sogn for sjælemesser

1407. 7. marts sprog: gammeldansk, emne: skøde

Synde Jakobsen og hans hustru Tove Santesdatter oplader til hr. Abraham Brodersen alt det gods, som Tove fik i morgengave af sin første mand Knud Simonsen eller arvede efter sin datter Cecilie

1407. 8. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Olufsen af Næsby, hans hustru Margrete og hendes broder Henneke Ahlefeld skøder deres rettighed i Krønge til dronning Margrete

[1407. Omkring 9. marts] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Olufsen af Næsby skøder Krønge hovedgård og al ret på Lolland til dronning Margrete

[1407. Omkring 9. marts] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Olufsen af Næsby skøder på rettertinget dronning Margrete alt det gods, der tilfaldt ham med hans hustru Margrete

1407. 10. april sprog: latin, emne: skøde

Abraham Brodersen, ridder, skænker 15 gårde, et fæste og 2 møller til Lunds domkirke til opretholdelse af det alter for Gud og jomfru Maria, som han har indstiftet sammesteds, og til afholdelse af en evig messe

1407. 14. april sprog: latin, emne: skøde

Jens Rampe, borger i Randers, skøder al sin bebyggede og øde jord i sankt Olufs sogn i Århus til hr. Jens Stigsen, evig vikar ved kirken i Århus

1407. 31. maj sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Mats, kannik i Linköping og provst i Sunnerbo, skøder Rönnäs og to gårde i Vedåsa til ridderen hr. Abraham Brodersen

1407. 24. juni sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Pedersen, kaldet Lillemunk, skøder en gård i Aptrup

1407. 20. juliGræse sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Jakobsen Stygge i Glivarp skøder Stånum til fru Ida Lavesdatter

1407. 28. juliHolbæk sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Fru Kristine, datter af hr. Erik Barnimsen og gift med Gevert Bydelsbak, skøder alt sit gods i Tuse og Ars herreder til ridderen hr. Hans Podebusk

1407. 1. augustHolbæk sprog: gammeldansk, emne: skøde

Fru Taleke Podebusk, enke efter Brand Podebusk, skøder og oplader på kong Eriks retterting i Holbæk al den rettighed i Danmark og Tyskland, som hun arvede efter Brand Podebusk og deres datter Elisabeth, til herrerne Hans og Predbjørn Podebusk; desuden stadfæster hun det skøde, som de havde givet dronning Margrete på Dronningholm

1407. 2. augustGunderslevlille sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Erik Thomsen i Vinstrup skøder en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge

1407. 12. september sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tingsvidne, at Peder Lading skøder sin gård Fajstrup til Tvilum kloster

1407. [Omkr. 22. september]Trøjborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Klaus Limbek skøder Trøjborg, Skinkelsborg og Hundsbæk til dronning Margrete

1407. [Omkr. 22. september] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Klaus Limbek skøder Trøjborg til dronning Margrete

1407. 14. november emne: skøde

Troels Nielsen skøder en gård i Bonderup til Jon Nielsen

1407. 28. november emne: skøde

Tingsvidne, at Reineke Smed skøder en del af en gård i Malmø til Niels Jensen af Væsum

1407. 29. december emne: skøde

Niels Eriksen skøder til sin frænde Niels Jakobsen Lunge, biskop i Strängnäs, alt det gods i Støvring herred, som han arvede efter sin fader Erik Nielsen, og som er pantsat til biskop Peder i Roskilde for 90 lødige mark

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Pedersen Galskyt skøder sit gods i Ans til Alling kloster

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Godskalk Rostrup skøder Borregård til biskop Bo af Århus

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Godskalk Rostrup skøder biskop Bo ovennævnte gods

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen skøder sit gods i Borre til biskop Bo af Århus

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen skøder biskop Bo ovennævnte gods

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Albrechtsen skøder gods i Hollensted til Hellig kors alter i Børglum

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit mødrene gods i Særløse til biskop Peder af Roskilde

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Olufsen af Hillerødholm skøder sit gods i Kettinge til biskop Peder af Roskilde

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tingsvidne om, at Ture af Tørring skøder Mariager kloster al sin ret gods i Edderup, hans forældre havde skænket

[Før 1407] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Broder Jens Tordsen skøder Mariager kloster en gård i Ålborg

1408. 7. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Gunde Jonsdotter sælger sit gods i Dye, Törestorp, Hillerstorp, Slingsås, Norrebo, Poarp, Higjöl, Hohult, Allbohult, Holma og Torp samt alt andet gods undtagen Harkeryd, der er skænket til Nydala kloster, til ridderen hr. Abraham Brodersen for 400 mark svensk

1408. 23. januarViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Niels Mikkelsen Krabbe oplader sit gods i Fiskbæk med mere gods i Nørlyng herred til dronning Margrete og kong Erik som bod, fordi han og hans morbror Niels Kås og flere andre havde brudt ting- og kirkefreden

1408. 11. februarØrum sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Niels Strangesen af Thy og hans hustru Mette Pedersdatter oplader og skøder en række bøndergårde på Mors og i Thy til dronning Margrete og kong Erik

1408. 24. februarBørglum kloster sprog: gammeldansk, emne: skøde

Henrik Klausen Smalsted oplader og skøder al den ret, som han eller hans forældre har haft til Søndbjerg på Thyholm og andet gods i Thy, til dronning Margrete og kronen

1408. 7. marts emne: skøde

Lale Svendsen af Trulstorp skøder tre gårde i Mossheddinge til ærkebiskop Jakob af Lund

1408. 10. martsHjørring sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen oplader og skøder byen Harritslev ved Åstrup i Vendsyssel med alle tilliggender til dronning Margrete

1408. 12. marts sprog: latin, emne: skøde

Biskop Peder af Roskilde indstifter uddelinger i Vor Frue kirke i København ved de kanoniske tider og skænker den biskoppelige sildetiende af København og Amager, to grundstykker og en gård samt skylden af 12 slagterboliger i Bjørnebrogade hertil til gengæld for afholdelsen af en årtid for alle biskopper af Roskilde

1408. 23. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Hågensen skøder en gård i Allerup til biskop Bo af Århus

1408. 21. aprilÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Provst Jens og kapitlet i Børglum om, at dronning Margrete til provsten og kapitlet i Børglum har skødet og afhændet en lang række bøndergårde i Horns, Kær, Jerslev og Skovbo herreder, hvilket gods tidligere hørte under Rugtved, til oprettelse af et trinitatis alter i Børglum domkirke med daglig gudstjeneste og årtid for dronning Margrete og hendes slægt dagen efter trinitatis-søndag; samt at provsten og kapitlet i dronning Margretes nærværelse har mageskiftet dette gods med biskoppen af Børglum til bispebordet og i stedet fået gods i Vennebjerg herred i Vendsyssel

1408. 23. aprilÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Palle Kirt og hans broder Jakob Kirt tilskøder dronning Margrete Amtoftgård m.m. gods i Han herred, hvilket tidligere var blevet skødet til kong Valdemar

1408. 24. april sprog: gammeldansk, emne: skøde

Wichmand Andersen, bymand i Hjørring, sælger og skøder til dronning Margrete sin rettighed i en gård i Hjørring

1408. 13. maj eller 1413. 21. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Maren Povlsdatter, enke efter Mads Trillar, anerkender over for Eskil Jakobsen, at hendes afdøde mand har skødet gods i Hammershøj, Passthorp og Lindum til dennes fader Jakob Eskilsen

1408. 28. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Elisabeth Gammels i Hou skøder en gård i Kastbjerg til Povl Pallesen

1408. 2. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tingsvidne, at Anders Jakobsen Stygge af Glivarp skøder Stånum by og mølle til Ove Torbensen på fru Ide Lavesdatters vegne

1408. 5. juli sprog: gammeldansk, emne: skøde

Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, sælger til dronning Margrete Skarsholm med tilliggende gods, som hun har arvet efter sin mand og efter sin datter Johanne

1408. 10. juliSlagelse sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Hans Podebusk sælger og skøder til dronning Margrete den arv, der tilfalder ham efter hans hustru fru Johanne Barnimsdatter og efter hendes slægtninge, bestående af rettigheder i Skarsholm med mere gods i Tune herred

1408. 16. juliSæby sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Grubbe og hans stedfar hr. Erik Bydelsbak oplader og afhænder alle deres arvede rettigheder i en del strøgods i Tuse herred

1408. 28. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Jensen skøder Langnos en gård i Ove

[Omkring 1408. 1. august] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Krabbe skøder en gård i Risum til Selde kirke

1408. 11. august sprog: gammeldansk, emne: skøde

Brødrene Peder Sommer, Peder og Thomas Gedsted sælger og skøder til dronning Margrete det gods i Gedsted sogn i Rinds herred, som de havde arvet efter deres fader

1408. 19. august sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Niels Krag og Hartvig Tun skøder deres gods i Bolund til hr. Mogens Munk

[Før 1408. 3. oktober] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Niels Krag og hans hustru fru Elene skøder Rybjerg gård med mere gods til Ribe kapitel

1408. 10. oktober sprog: latin, emne: skøde

Bent Hemmingsen af Merløse skøder en gård i Ringsted til Sorø kloster

1408. 14. novemberRingsted landsting sprog: latin, emne: skøde

Lars Olufsen og Bo Olufsen, brødre, skøder al deres arv efter broderen Asser Olufsen, bymand i Køge, til Sorø kloster

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Niels Iversen skøder Hammelmose til Børglum kloster

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Dronning Margrete skøder en gård i Stabæk og andet gods til Børglum kloster

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Kaas skøder fire gårde i Vile sogn og en gård og et bol i Nautrup sogn til Dueholm kloster

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Lavesen og hans brødre skøder fire gårde i Mesing til biskop Bo af Århus

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ebbe Larsen skøder fire gårde i Mesing til biskop Bo af Århus

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Dannemand, borger i Kalundborg, skøder en gård sammesteds til biskop Peder af Roskilde

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tideke Bent af Menstrup skøder sit gods i Vollerslev og Gørslev til Bonde Jensen

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Bonde Jensen Bolsendal skøder sit gods i Vollerslev og Gørslev til biskop Peder af Roskilde

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jakob Kalf skøder sit gods i Jylland til biskop Peder af Roskilde

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Bonde Jensen Bolsendal skøder gods i Jersie til biskop Peder af Roskilde

[1408-1421] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Gert Hartvigsen Bryske sælger de ovennævnte to gårde til sin broder

1409. 13. juni sprog: latin, emne: skøde

Seks præster i Skytts herred skøder en gård i Bøsarp og en ødegård i Skibarp til sankt Laurentius' kirkes bygningsfond i Lund som erstatning for betaling af Laurensøre fra præsterne i herredet til domkirken

1409. 20. juli sprog: latin, emne: skøde

Olav Regnersen, præst og kannik ved kirkerne i Lund og Roskilde, skøder sankt Johannes evangelistens alter i Roskilde domkirke en gård i sankt Laurenti sogn mod afholdelse af sjælemesser for sin og sine forældres sjæles frelse

1409. [Omkr. 15. september]Kolding sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Erik Nielsen af Bratskov sælger og skøder sin hovedgård Holmegård og alt sit øvrige gods på Fyn til hr. Predbjørn Podebusk

1409. 26. decemberGunderslevlille sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Snubbe i Gerdrup skøder en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge

1409 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tingsvidne om ovenstående gave, jf.

1409 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Erik Jensen skøder en gård i Jeksen til biskop Bo af Århus

sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henneke Gyncelinsen skøder sin rettighed i Tågerup til biskop Peder af Roskilde

1409 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Gyncelinsen skøder sin del af det gods, han har i fællesskab med Henneke Mule, til biskop Peder af Roskilde

1409 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Bjørn Olufsen skøder sin rettighed i Havegård og Egemarke til biskop Peder af Roskilde

1409 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hartvig Tralow skøder sin gård Storde til biskop Peder af Roskilde

1410. 15. januar sprog: latin, emne: skøde

Radike Berckentin skøder sin gård i Malmø til Sorø kloster

1410. 4. februar emne: skøde

Fru Maren, hr. Jens Mikkelsens datter, skænker sin hovedgård Lundegård og alt sit øvrige gods på Fur til Viborg domkapitel

1410. 14. februar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hågen Hågensen skøder Aksel Pedersen en halv gård i Fjälkinge

1410. 10.-15. marts sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Vidnebrev på en gård i Lund, som Peder Brag eller Oluf Krag solgte til Svend Skinder

1410. 19. augustLödöse sprog: gammeldansk, emne: skøde

Esger Gris, sognepræst i Lerum, oplader og skøder alt sit gods i Danmark til dronning Margrete

1410. 15. oktoberRingsted sprog: gammeldansk, emne: skøde

Vidne af Sjællands landsting, at biskop Peder af Roskilde afhænder og skøder Falkendal i Sømme herred og sin ret til Knabstrup i Merløse herred til landsdommeren Jens Gyrstinge på dronning Margretes vegne

1410 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jens Lavesen sælger og skøder gods i Säby til kong Erik 7. af Pommern

1410 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sivert Ribbing, kannik i Århus, skøder alt sit gods til biskop Bo af Århus

1410 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Kemp, prior i Ålborg, skøder to gårde i Bonderup til biskop Lave

1410Sjællands landsting sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Landstingsvidne, at landsdommeren Jens Gyrstinge på dronning Margretes vegne skøder Padborg til biskop Peder af Roskilde

1410 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Keld Jensen skøder en gård i Skælskør til biskop Peder af Roskilde

1410 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Oluf Grubendal skøder gods i Sasserup til fru Elisabeth, enke efter hr. Bjørn

1410 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Olde Nielsen skøder jord til Antvorskov kloster

1411. 22. februar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Thygesen (= Anders Jakobsen Stygge) og hustru Kristine Eskilsdatter skøder hr. Aksel Pedersen, ridder fra Härlöv tre gårde i Göinge herred

1411. 25. april sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Tage Henriksen skøder og oplader til biskop Peder af Roskilde al rettighed og arv i Hørby i Tuse herred, som han fik med sin hustru Elisabeth, og som denne havde fået efter hr. Zabel Kerkendorp

1411. 24. juni emne: skøde

Hr. Erik Thomsen i Vinstrup skøder 1/6 gård i Nørre Jellinge til hr. Peder Nielsen i Vollerup

1411. 31. juliRibe sprog: latin, emne: skøde

Præst Jens Nielsen af Vilslevs gavebrev, i hvilket han skøder en gård til sakristanen ved domkirken i Ribe, Niels Pedersen

1411 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Bonde Pedersen skøder en gård i Elsted til Sankt Søren i Ry

1411 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Torstensen Bæger og Karen Ilvidsdatter skøder deres gods i Jylland og på Fyn til biskop Peder af Roskilde

1411 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Antvorskov kloster skøder plads til en kålgård

1411 sprog: latin, emne: skøde

Jens Gribsen i Køberup skøder sin gård i Vridsløse til Næstved Sankt Peders kloster mod at få tre gårde i Rislev og tre i Luderup i forpagtning på livstid

1411Sjællands landsting sprog: latin, emne: skøde

Jens Gribsen skøder ovennævnte gård til Næstved Sankt Peders kloster på Sjællands landsting

1412. 25. januar sprog: latin, emne: skøde

Biskop Peder af Roskilde skøder ved mageskifte sin gård i Udstrup, Merløse herred, til ærkedegn i Roskilde Niels Billes præbende som kompensation for en gård i Sigerstrup

1412. 26. januarLund sprog: gammeldansk, emne: skøde

Dronning Margrete indstifter en evig messe og en årtid i Lunds domkirke til frelse for hr. Abraham Brodersens sjæl, således som hun havde lovet ham til gengæld for de penge, hun skyldte ham

1412. 18. aprilMalmø byting sprog: latin, emne: skøde

Henneke af Ølsen og Tale, enke efter Radike Berckentin, skøder for tredie gang Skagemands gård i Malmø til Sorø kloster

1412. 21. septemberHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Vestensen sælger og skøder to gårde i Grødby i Ivetofta sogn, Villands herred, til hr. Aksel Pedersen af Härlöv

[1412. Omkr. 25. oktober] sprog: gammeldansk, emne: skøde

Iver Jul og hans hustru Berta, datter af Timme Limbek, skøder og afhænder deres gård nord for Flensborg by til dronning Margrete

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Erik Mikkelsen skøder sin broder Kristian Mikkelsen en gård i Fjelstrup

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ivar Ræv skøder to gårde i Ulbjerg til Niels Smed

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Abbeden af Æbelholt kloster skøder gods i Boeslunde til biskop Peder af Roskilde

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kristine Olufsdatter i Holbæk skøder en gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Troels Pedersen skøder en gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kristine Olufsdatter skøder sin gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Lydeke Skinkel af Egeskov skøder en gård i Katterød, en i Seden og en i Øster Skerninge til Predbjørn

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Merete Arentsdatter skøder gods i Kyse til dronning Margrete

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Valdemar Albertsen skøder en gård i Karlby til Nørre Kloster

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Nielsens skøder en tredjedel bol i Nøddenæs til Nørre Kloster

1413. 20. marts sprog: gammeldansk, emne: skøde

Erik Bang skøder en gård i Åsum herred til hr. Johan Olufsen

1413. 11. oktober sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Andersen skøder gods i Merløse herred til Oluf Bille

1413 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Johan Skarpenberg skøder gården Højris i Ljørslev sogn til Børglum kloster, jf. nr.

1414. 12. novemberLandskrona byting sprog: latin, emne: skøde

Tingsvidne af Landskrona byting om Rikwan Johansens skødning af en gård i Landskrona til Vinold Brokman, præst i Lund

1415. 9. august sprog: latin, emne: skøde

Niels Pedersen Oldeniels skøder alt sit gods i Ølsemagle i Ramsø herred til domkapitlet i København og træffer bestemmelse om anvendelsen af indtægterne heraf

1415 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jes Tygesen skøder Børglum kloster al sin rettighed i Agdrup

1417. 29. september sprog: gammeldansk, emne: skøde

Klaus Limbek af Tørnings åbne brev om salget og skødningen af sit gods i Øsby, Børløsgård, Hajstrup, Råde, Hyrup, Hejsager, Vonsmose, Marstrup og Møkær til kannikerne og kapitlet i Haderslev for 400 mark lybsk i nobler, med tilbagekøbsret i ti år

1417. 27. novemberBrusk herredsting sprog: latin, emne: skøde

Tingsvidne af Brusk herredsting om væbneren Herman Ivarsen Pennows skødning af fire gårde i Erritsø sogn og en i Ullerup sogn, som i forvejen var pantsat til Ribe domkapitel, til kantor Jakob Ivarsen på kapitlets vegne mod årtider for sig og sin hustru Lucie

1418. 12. martsKalundborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hemming Smeth og hustru skøder en gård til Skt. Gertruds lav i Kalundborg

1418. 5. majOdense sprog: gammeldansk, emne: skøde

Borkard Limbek og hustru Anne Arnvidsdatter skøder gods i Bårse herred til biskop Peder i Ribe

1418. 31. oktober sprog: gammeldansk, emne: skøde

Kristine Pedersdatter skøder gods i Lyngerup i Horns herred til Erik Jacobsen [Due]

1418 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Biskop Peder (Larsen Friis) i Børglum skøder Kragesig til Børglum kloster

1420. 11. maj sprog: latin, emne: skøde

Peder Esgersen, væbner, skøder for sine synders skyld, nemlig et manddrab i gråbrødrekirken i Kolding, sin gård Dørslund til bispebordet i Ribe

1421. 16. februarRibe sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hans Skelle oplader gods i Gram herred til biskoppen og kapitlet i Ribe

1422. 1. oktober sprog: latin, emne: skøde

Cecile Esgesdatter, enke efter Tage Nielsen, ridder, skøder tre gårde i Fjallerslev og Tøving til Dueholm kloster

1422. 18. oktober sprog: latin, emne: skøde

Jakob Nielsen Rintaf og hans hustru Elisabeth Andersdatter skøder en brydegård i Rejnstrup og en brydegård med en gårdsædegård i Tokkerup til Næstved sankt Peder kloster mod at blive optaget i klostret som præbendarier

1423. 30. oktoberFyns landsting sprog: gammeldansk, emne: skøde

Tingsvidne af Fyns landsting om, at hr. Aksel Andersen [Mule] skøder gods i Skam og Åsum herreder til Sten Basse

1423 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Margrete, Otto Oldelands enke, skøder sit gods i Vandsted og et bol i Hjørring