Du har søgt på:

Sprog: Ældre nydansk

866 Resultater:
Vis 100 pr. side
1440. sprog: ældre nydansk

Strange Nielsen (Strangesen) skænker gods i Flovlev til Vestervig kloster

1440 sprog: ældre nydansk

Et skøde- og gavebrev på Nordentoft mølle

1440. sprog: ældre nydansk

Vidisse af et skødebrev på gården Skyldal

1440 sprog: ældre nydansk

Et pergamentsskøde på to agre nord for Hakkehøj

1440 sprog: ældre nydansk

Fru Else Svendsdatter skøder en gård i Foulum til Viborg Sankt Hans kloster

1440 sprog: ældre nydansk

Svend Dyring skøder to gårde, der ligger syd for Sankt Mortens kirkegård, til Viborg Sankt Hans kloster

1440 sprog: ældre nydansk

Et pantebrev på en gård i Sankt Mogens sogn

1440 sprog: ældre nydansk

Et mageskifte af gods i Tollestrup

1440. sprog: ældre nydansk

Et tingsvidne om, at engen ved Jerslev bro tilhører Vrejlev kloster og ligger til Sindholt

[1440 - 1448]. sprog: ældre nydansk

Kong Christoffer 3. af Bayern stadfæster, at ingen må stævne Vestervig klosters tjenere for andre end kongen og provsten i Vestervig

1441 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Lars Svendsen i Nørre Saltum skøder ødejord til Børglum kloster

1441 sprog: ældre nydansk

Jens Lauridsen (Bagge til Ulstrup) skøder en gård i Redsted til Vestervig kloster

1441. [Vandfuld herredsting] sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Vandfuld herredsting med dom vedrørende en gård i Fjaltring sogn, der hedder Ottedal

1442 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Stigsen skøder alt sit gods i Furreby til Børglum kloster

1443 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at provsten i Børglum på tre på hinanden følgende ting før Sankt Hans har tinglyst Vandsted, og at Henrik Stigsen (Skovgaard?) oplader Vandsted til provsten

1443. sprog: ældre nydansk

Jens (Mogensen) Nist skænker gården Korsgård i Heltborg sogn til Vestervig kloster

1443 sprog: ældre nydansk

Lars (Nielsen) Skadeland skøder en gård i Rødding til Viborg Sankt Hans kloster

1443 sprog: ældre nydansk

Hr. Peder Skram til Voldbjerg skøder en gård i Vormstrup og ødegården Knudslund med en enemærkeskov til Viborg Sankt Hans kloster

1443 sprog: ældre nydansk

Anders Jakobsen skøder gods i Refs herred og andet gods i Thy til Viborg Sankt Hans kloster

1443. Vendsyssels ting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Vendsyssels ting om gård i Gønderup

1444 sprog: ældre nydansk

Et afkald mellem Mads Jensen af Hættestrud og Mads Assersen i Lemvig på gården Hættestrud i Heldum sogn

1444 sprog: ældre nydansk

Christen Eskildsen skøder gods i Hostrup sogn til hr. Hans Brun, forstander i Viborg Sankt Hans kloster

1444 sprog: ældre nydansk

Peder Krabbe skøder Viborg Sankt Hans kloster en øde gård i Fabjerg sogn kaldet Brunshussted

1444 sprog: ældre nydansk

Et skøde på ager og eng i Østertoft og Vestertoft

1445Jerslev herredsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Jerslev herredsting, at Høgstedholm har været i Børglum klosters besiddelse, jf. nr. , og

1445 sprog: ældre nydansk

Lovhævd, at Høgstedholm tilhører Børglum kloster, jf. nr. , og

1445 sprog: ældre nydansk

Biskop Gert (Pedersen Gyldenstjerne) tildømmer Børglum kloster gods i Hjermitslev og Mejersted, som Morten Nielsens fader og moder gav til klosteret

1445 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at bebyggelsen på Vrensted mark har været der i atten år

1445 sprog: ældre nydansk

Fru Bodil Gundesdatter (Lange) skøder Heltborggård med mere gods til Vestervig kloster

1445 sprog: ældre nydansk

Et pantebrev på en gård i Hørdum

1445 sprog: ældre nydansk

Morten (Nielsen) Krabbe (af Østergård) skøder Roslev mølle til Viborg Sankt Hans kloster

1445 sprog: ældre nydansk

Fru Else Christensdatter (Vendelbo af Støvring) skøder sit gods i Ejstrup og en gård i Storvorde til Viborg Sankt Hans kloster

1446 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Børglum klosters skovhuggere på Gjøl har ret til skovhugst i Halager skov

1446 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte

Anders Nielsen (Banner) af Kokkedal mageskifter alt sit gods i Øster Brønderslev med Børglum kloster

1446 sprog: ældre nydansk

Tingsvidne, at Bro ålegård har tilhørt Børglum kloster i hundrede år

1446 sprog: ældre nydansk

Vidisser af tingsvidner, at Høgstedholm med mere gods tilhører Børglum kloster, jf. nr. , og

1446 sprog: ældre nydansk

Albert Barfod skøder en gård i Kokspang by, en øde toft i Kravnsø og alle sine rettigheder i Kokspang mølle til Viborg Sankt Hans kloster

1447 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Thomas Jensen skøder Vandsted til Børglum kloster

1447 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Knud Nielsen og Peder Madsen af Boller, væbnere, skøder Vandsted i Kristi sogn, Vennebjerg herred til Børglum kloster

1447. sprog: ældre nydansk

Jens (Mogensen) Nist af Toftum skøder en gård i Heltborg til Vestervig kloster

1447 sprog: ældre nydansk

Jakob Steenfeld skøder nogle gårde i Tørring sogn til Vestervig kloster

1447 sprog: ældre nydansk

Fru Johanne Lavesdatter, enke efter Mikkel (Nielsen) Kruse, pantsætter en gård i Rødding til Viborg Sankt Hans kloster

1447Viborg landsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Viborg landsting om Peder Krabbes skødning af Fabjerg mølle og en gård i Sønderby til Viborg Sankt Hans kloster

1447. [Skodborg herredsting eller Hardsyssels ting?] sprog: ældre nydansk

Tingsvidne om en mølle i Fabjerg sogn

1447 sprog: ældre nydansk

Fru Edel (Christensdatter Munk af Kovstrup) skøder en gård i Ørum til Viborg Sankt Hans kloster

1448 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte

Provsten af Børglum mageskifter sig til gods i bl.a. Vittrup, jf. nr. og

1448 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte

Biskop Gert (Pedersen Gyldenstjerne) af Børglum mageskifter med provsten af Børglum, således at provsten skal have bispedømmets gods i Børglum sogn, herunder en gård i Vittrup, jf. nr. og

1448 sprog: ældre nydansk

Bispestolen mageskifter gods i Børglum sogn, herunder en gård i Vittrup, med Børglum kloster, jf. nr. og

1448 sprog: ældre nydansk

Prioren i Dueholm kloster skøder en gård i Alstrup til Viborg Sankt Hans kloster

1448 sprog: ældre nydansk

Et mageskiftebrev på gods i Kovstrup

1448 sprog: ældre nydansk

Sankt Mogens kirke og Sankt Ibs kirke mageskifter nogle agre i Viborg mark

1448. sprog: ældre nydansk

Et tingsvidne om, at Vrejlev klosters prior havde opfordret enhver til at fremlægge deres adkomstbevis på engen ved Jerslev bro, hvis de havde bedre dokumentation, end han selv havde

1448. sprog: ældre nydansk

Et tingsvidne om, at Yde i Grønnerup har engen syd for Jerslev bro i retmæssig besiddelse af provst Jon af Børglum, Vrejlev klosters prior

[1448 - 1481]. sprog: ældre nydansk

Kong Christian 1. stadfæster, at ingen må stævne Vestervig klosters tjenere for andre end kongen og provsten i Vestervig

1449 sprog: ældre nydansk

Bård Iversen pantsætter en gård i Hassing til Vestervig kloster

1449 sprog: ældre nydansk

Niels Pedersen pantsætter en gård i Vester Hørdum

1449 sprog: ældre nydansk

Uffe Tagesen (Reventlow) forpligter sig og sine arvinger til holde Viborg Sankt Hans kloster skadesløs, hvis der opstår retssager om den gård, som klostret har fået af ham

1449Viborg landsting sprog: ældre nydansk

Tingsvidne af Viborg landsting om skødningen af en toft på Mammen gade

1449 sprog: ældre nydansk

Et skøde på en gård i Oudrup

1449 sprog: ældre nydansk

Jens Thomsen (Seefeld) af Dalsgård skøder en gård i Skarp Salling til Viborg Sankt Hans kloster

1449 sprog: ældre nydansk

Fru Edel Christiansdatter (Munk af Kovstrup), enke efter hr. Jakob Lavesen (Saltensee af Linde til Starupgård), skøder en gård i Visby til Viborg Sankt Hans kloster

1450 sprog: ældre nydansk

Stadfæstelsesbrev af kong Christian 1

1450 sprog: ældre nydansk

Jens Thomsen (Seefeld) af Dalsgård skænker Vestervig kloster en gård i Dover

1450 sprog: ældre nydansk

Jens Brun, prior i Viborg Sankt Hans kloster, opgør antallet og beliggenheden af klostrets agre

1450 sprog: ældre nydansk

Jep Hermansen pantsætter to agre i Sterup mark til Vrejlev kloster

1450. sprog: ældre nydansk

Mikkel Jakobsen forpligter sig til ikke at afhænde Fårtoftgård til andre end provsten i Vestervig