[867. maj-juni].


Adventius, biskop af Metz, kundgør, at han efter kongens befaling har påbudt tre dages faste i juni måned undtagen for de syge, som kan frigøre sig ved almisser og bønner.

Tekst

Adventius, biskop af Metz, kundgør, at han efter kongens befaling har påbudt tre dages faste i juni måned undtagen for de syge, som kan frigøre sig ved almisser og bønner ut regi nostro domino subditas illi faciat deus omnipotens omnes barbaras nationes ad nostram perpetuam pacem

Oversættelse

Adventius, biskop af Metz, kundgør, at han efter kongens befaling har påbudt tre dages faste i juni måned undtagen for de syge, som kan frigøre sig ved almisser og bønner om, at den almægtige Gud skal bøje alle barbariske folkeslag for vor herre kongen til vor evige fred.