[Før 1052. 2. maj].


Biskop Drogo af Thérouanne henvender sig til ærkebiskop Wido af Reims.

Tekst

Biskop Drogo af Thérouanne henvender sig til ærkebiskop Wido af Reims, efter han havde erfaret, at man havde fundet St. Bertins grav, hvori tillige var henlagt et sølvkors med indskriften S. BERTINUS ABBAS, ved flytning af højaltret i St. Bertins klosterkire i St.-Omer, hvilket havde vakt glæde hos nogle, men bestyrtelse hos andre, for legitur in ipsius loci archivis publicis, quod s. Folquinus nostræ sedis episcopus (cuius etiam corpus magnis celebre virtutibus in eadem quiescit ecclesia) grassante igne et ferro Danorum barbarie per loca maritima paullo ante hanc vastationis luem corpus huius sancti certa die terra recondiderit, men det omtaltes ikke, hvornår og af hvem han atter var blevet fundet, hvorfor han beder ærkebispen råde sig, hvorledes man nu skal forholde sig med de relikvier, der hidtil er blevet holdt i ære under St. Bertins navn

Oversættelse

Biskop Drogo af Thérouanne henvender sig til ærkebiskop Wido af Reims, efter han havde erfaret, at man havde fundet Sankt Bertins grav, hvori tillige var henlagt et sølvkors med indskriften S. BERTINUS ABBAS, ved flytning af højaltret i St. Bertins klosterkire i St.-Omer, hvilket havde vakt glæde hos nogle, men bestyrtelse hos andre, for man læser i stedets arkiver, at Sankt Folkvin, vort sædes biskop, hvis berømte legeme af stor fortjenstfuldhed hviler i samme kirke, under danskernes barbariske ild- og sværdhærgen ved kysterne, på en bestemt dag før den ødelæggende ild skjulte denne helgens legeme i jorden, men det omtaltes ikke, hvornår og af hvem han atter var blevet fundet, hvorfor han beder ærkebispen råde sig, hvorledes man nu skal forholde sig med de relikvier, der hidtil er blevet holdt i ære under St. Bertins navn.