1122.


Eustathius 3., greve af Boulogne, fritager klostret Saint-Bertin for visse afgifter af jordegods.

Tekst

Eustathius 3., greve af Boulogne, fritager klostret Saint-Bertin om fritagelse for visse afgifter af jordegods. Diplomet er dateret post reditum meum ab Hierosolymis anno XX. Dominicæ autem Incarnationis millesimo centesimo secundo. Indictione XV. (...) danense Karolo Marchionatum administrante in Flandria

Oversættelse

Eustathius 3., greve af Boulogne, fritager klostret Saint-Bertin for visse afgifter af jordegods. Diplomet er dateret 20 år efter min hjemkomst fra Jerusalem, år 1122 efter Herrens fødsel, i den 15. indiktion (...) mens Karl den Danske bestyrede markgrevskabet i Flandern.