1151-1179.


Udtog af brev fra Hildegard af Bingen.

Tekst

Hildegard af Bingen skriver til Friderico monacho de Esrom og indprenter ham og hans broder Rudolf standhaftighed. Efter en række betragtninger af mystisk-religiøs karakter fremhæver hun til sidst memor esto Rudolfi fratris tui, qui in patria tua magnam molestiam sustinet, et caue ne illum prohibeas in sancto loco permanere, in quo nunc est. Nam pro certo scito, quod anima eius in uicissitudine fatigationum obnubilabitur, si illum de loco isto abstraxeris.

Oversættelse

Hildegard af Bingen skriver til Frederik, munk i Esrum, og indprenter ham og hans broder Rudolf standhaftighed. Efter en række betragtninger af mystisk-religiøs karakter fremhæver hun til sidst: du skal være betænksom over for din broder Rudolf, som lider stor fortrædelighed i dit fædreland, og sørg for at han forbliver på det hellige sted, hvor han nu er. Thi vid, at hans sjæl med sikkerhed vil formørkes ved omskiftningens anstrengelse, hvis du fjerner ham fra dette sted.