[1162-1176].


Overenskomst om broderskab imellem Saint-Saulve kloster i Valenciennes og Allehelgens kloster i Lund.

Tekst

Hec est societas inter ecclesiam Sancti Salvii in portu Valentias et ecclesiam Omnium Sanctorum in civitate Lundensi que est metropolis Dacie, ut videlicet II nonas[1] augusti plenum officium in conventu persolvatur, singuli quoque sacerdotum unam missam, ceteri L psalmos, laici C pater noster.

1. II nonas] = pridie nonas.

Oversættelse

Dette er overenskomsten imellem Saint Saulve kirke i Valenciennes og Allehelgens kirke i byen Lund, som er Danmarks ærkesæde, så at fuld gudstjeneste afholdes i koret 4. august; også så at hver enkelt præsteviet afholder en messe, de øvrige synger 50 salmer, lægfolk siger 100 Fadervor.