1175. [Omkring 15. september]. Cîteaux


Cistercienserordenens generalkapitel forordner, at man i hele ordenen skal forholde sig over for ærkebiskop Eskil af Lund som over for en munk.

Tekst

Pro archiepiscopo de Datia fiet in toto ordine quantum pro uno monacho, et pro cantore parisiacensi similiter.

Oversættelse

For ærkebiskoppen af Danmark skal i hele ordenen gøres så meget som for en munk, og ligeledes for den parisiske kantor.