1192. [Omkr. 15. september]. Cîteaux


Cistercienserordenens generalkapitel overlader abbederne af Whiteland og Tracton at mægle forlig imellem kongen af Danmark og Norge og abbediet Aberconway.

Tekst

Querela, quam proposuit dominus rex Daniae et Norwegiae contra abbatiam de Alberconen, abbatibus de Blancha Landa et de Tractus commititur compositione vel iudicio terminanda.

Oversættelse

Klagen, som kongen af Danmark og Norge har fremsat imod abbediet Abberconway, overdrages til abbederne af Whiteland og Tracton at afslutte ved voldgift eller dom.