1201.


Dronning Ingeborg skænker relikvier til Slesvig domkirke.

Tekst

Ingburgis Canuti regis et Waldemari reguli soror, restituta post repudium in thalamum regium aliquot sanctorum reliquias seu oscula Nicolao episcopo Slesvicensi dono dat.

Oversættelse

Kong Knuds og prins Valdemars søster Ingeborg skænker knogler eller relikvier fra adskillige helgener til biskop Niels af Slesvig efter at være blevet genindsat i det kongelige ægteskab efter forstødelsen.