[1216-1220].


Skatmesteren William skænker gods til Holy Trinity, London.

Tekst

Skatmesteren William skænker gods til holy Trinity, London. Blandt vidnerne Waltero de Dacia

Oversættelse

Skatmesteren William skænker gods til Holy Trinity, London. Blandt vidnerne: Walter fra Danmark