[1243-1254].


Pave [Innocens 4] pålægger provsterne i Ribe og Slesvig at hjemkalde på lovlig vis det gods, som uretmæssigt er afhændet eller bortkommet fra Århus domkirke.

Tekst

Item ea que de bonis ad prepositum Ripensem et prepositum Slesvicensem.

Oversættelse

Fremdeles "det (brev), som drejer sig om gods"[A] til provsten i Ribe og provsten i Slesvig.

A. Begyndelsesformularen til et restitutionsbrev, jf. som type for et sådant DRB II 2 nr. 340.