1251.


Biskop Peder af Århus henlægger nogle agre i Hyllested mark til en præbende ved Århus domkirke.

Tekst

1251..... binas siquidem eius[1] litteras in ecclesiæ nostræ annalibus eodem anno datas uidi, quarum priores (etc. = Dipl. Dan. 2. rk. I nr. 55). Posteriores uero de agris aliquot in campo Hyllested[2] ..... ad præbendam uir<gin>is[3] spectantibus quædam seruanda determinarunt.

1. eius] = Petri episcopi . 2. Hyllested] herefter følger meningsløst aff dansche loglig, hvilket vistnok oprindelig er en marginalnote i et ældre forlæg og vel må opfattes som en rettelse af det følgende fejlagtige uiris til iuris . 3. uir<gin>is] uiris ms.: cf. Poul Rasmussen l. l., der foreslår rettelse til uini eller uirginis .

Oversættelse

1251[A]..... Thi jeg har set to af hans breve, givet i dette år i vor kirkes annaler[B], af hvilket det ene (osv. = DRB I nr. 55). Men det andet bestemmer om nogle agre i Hyllested mark[C], som hører til Vor Frues[D] præbende, at de skal tjene til visse formål.

A. Hans Pedersen slutter, at Peder var biskop i 1251. B. Ukendt værk, jf. Poul Rasmussen. C. Herefter følger i den latinske tekst den meningsløse tilføjelse: af danske lovlig. Tilføjelsen må forklares som en marginalnote, som af en afskriver fejlagtigt er optaget i teksten. Bemærkningen tager vistnok sigte på det efterfølgende fejlagtige uiris spectantibus og må opfattes som et forslag til til rettelse af uiris til iuris . D. præbendam uiris i afskriften er læst som præbendam uirginis, jf. Poul Rasmussen i Kirkehist. Saml. 6. rk. V s. 420 note 3.