[1252-1259].


Kendelse om, at godset i Rugtved tilhører Næstved Sankt Peders kloster, cf. efterfølgende diplom.

Tekst

Bona in Rugtved pertinebant claustro.

Oversættelse

Godset i Rugtved tilhørte klostret[A]).

A. jf. efterfølgende brev, nr. 12529999002.