[1259-1286].


Kong Erik 5. Glipping giver indbyggerne i Stege privilegier.

Tekst

Primo er the privilegiæ, som koningh Erik haffuer wnth oc giffuit oss

Oversættelse

For det første er der de privilegier, som kong Erik har undt og givet os.