1262.


Hertug Albrecht af Braunschweig anbefaler sin kapellan Johan van Repin til den engelske konge.

Tekst

A(lbert) dux Bruneswic tutor regni Dacie litteræ ad Henricum regem Angliæ, quibus illi commendat Iohannem de Repin capellanum suum atque nuntium.

Oversættelse

Albrecht, hertug af Braunschweig, Danmarks riges formynder: brev til kong Henrik af England, i hvilket han anbefaler denne Johan van Repin, sin kapellan og udsending.