1264. 9. juni. Civitavecchia


Pave Urban 4. dispenserer magister Johan van Hesche, Danmarks konges kapellan, for illegitim afstamning.

Tekst

Magistro Iohanni de Hesche capellano illustris regis Datie ♦

Is cuius ingressum ad uitam notum natalium maculauit si uite progressum prouidentie studio et morum clarificet honestate non est a misericordia repellendus ob uitium genitorum quod eum defectui non culpe subiecit ♦

Gratia potius dignus redditur et fauore qui per merita scientia probitatis et uite quantum in ipso est maculam diluit quam ingenito culpa in genitorum ingessit ut si arbor ex infecta radice consurgens non tantum appareat ex dilatione ramorum quantum ex utilium fructuum productione proficua non ei ad succissionem securis inititur set cultus diligentia ut uberius fructificet adhibetur . ♦

Eapropter nos prouide attendentes / quod te non ad ima deicceris humane nature labentis sequendo illecebram cuius est ad mala cursus decliuior sed te altum per uirtutum gradus erexeris ad decus scientie melioris conuersationis et uite sicut perhibita tibi fidedignorum testimonia protestantur ac perhibent sperantes quod ad altiora uirtutum conscendas si tibi ad sacros ordines et ecclesiasticas dignitates per dispensationis gratiam ianuam reseremus quod non obstante defectu natalium quem pateris de subdiacono genitus et soluta ad omnes ordines promoueri et ecclesiastica beneficia etiam si curam habet animarum annexam necnon episcopalem dignitatem si te ad eam assumi contigerit obtinere ualeas tecum auctoritate apostolica dispensamus ♦

Nulli ergo etcetera nostre dispensationis infringere etcetera . ♦

Datum apud Urbemueterem . v . idus . iunii anno tertio.

Oversættelse

Til magister Johan van Hesche, Danmarks berømte konges kapellan.

Hvis han, hvis indgang til livet den illegitime fødsels mærke har plettet, bevidner livets fremdrift med klogskabs omhu og livsførelsens ærlighed, skal han ikke forstødes fra nåden på grund af forældrenes brøde, som har underlagt ham illegitimiteten, men ikke skylden.

Tværtimod synes han værdig til nåde og gunst, han, som ved sine fortjenester med viden og redelighed i livet så meget han formår, har bortvasket den plet, som de avlendes skyld har påført den avlede, ret som hvis et fra en inficeret rod skydende træ ikke så meget falder i øjnene på grund af grenenes udstrækning som på grund af profitabel produktion af nyttig frugt; over for dette vil øksen ikke tages i anvendelse til nedfældelse, men derimod vil der udvises omhyggelig pleje, for at det desto rigere kunne skyde frugt.

Derfor dispenserer vi dig på apostolisk myndighed, idet vi omhyggeligt tager hensyn til, at du ikke har givet dig hen til den skrøbelige menneskenaturs lave drifter ved at følge fristelsen, hvis løbebane hælder mod ondskab, men at du har hævet dig højt på dydernes trin til pryd for viden om det bedre liv og den bedre vandel, således som troværdige vidnesbyrd udvist for dig udsiger og viser, idet vi håber, du stiger op til dydernes højere trin, hvis vi åbner dig døren til de hellige ordener og kirkelige embeder ved dispensationens nåde, fordi du skal være i stand til at promoveres til alle hellige ordener og opnå kirkelige beneficier, også hvis de er tilføjet sjælesørg og endvidere biskoppeligt embede, hvis det sker, at du antages til dette, således at den illegitime fødsel, som du, søn af en subdiakon og en ugift kvinde, lider under, ikke vil stå i vejen.

Ingen skal det være tilladt og så videre at antaste vor dispensations og så videre.

Givet i Civitavecchia 5. dag før idus i juni i vort tredje år.