[1265-1268].


Pave Clemens 4. befaler, at alene hans tilladelse rækker til brødrenes modtagelse af syndsbekendelse.

Tekst

Clemens papa 4:us. Ad hoc quod fratres audiant confessiones sufficiat sola licencia pape, et sine parochialis sacerdotis consensu. Bulla Roskildensi, transscriptum Ottonie.

Oversættelse

Pave Clemens 4.: for såvidt som brødrene skal påhøre syndsbekendelse, er alene pavens tilladelse nok, og det kan ske uden sognepræstens samtykke. Bullen rettet til roskildebispen; en kopi i Odense.