1269. 24. august.


Abbeder og menige konvent i klostret St. Urban og kommendator og johanniterbrødrene i Thunstetten afslutter en strid om kirkegods og tiender i Lotswil og Thunstetten samt om vandløbet Langeten ved mægling.

Tekst

Abbeder og menige konvent i klostret St. Urban og kommendator og johanniterbrødrene i Thunstetten afslutter en strid om kirkegods og tiender i Lotswil og Thunstetten samt om vandløbet Langeten ved mægling. Blandt sigillanterne frater Henrik von Vristenberg(!) ordenspræceptor for Tyskland Böhmen og Danmark

Oversættelse

Abbeder og menige konvent i klostret St. Urban og kommendator og johanniterbrødrene i Thunstetten afslutter en strid om kirkegods og tiender i Lotswil og Thunstetten samt om vandløbet Langeten ved mægling. Blandt sigillanterne broder Henrik von Vristenberg(!) ordenspræceptor for Tyskland Böhmen og Danmark