1279 og 1291.


Kong Erik 5. Glipping mageskifter gods med.... (?), hvilket 1291 stadfæstes af Erik 6. Menveds.

Tekst

Erici Danorum Slauorumque regis magelaugs breff findis vdgiffuet anno 1279. Erici Danorum Slauorumque regis confirmatio filii prioris Erici, findes vdgiffuet anno 1291, som er xii aar efter hans faders breff.

Oversættelse

Eriks, de danskes og venders konge, mageskiftebrev, findes udgivet år 1279. Eriks, de danskes og venders konge, stadfæstelse findes udgivet 1291, som er 12 år efter hans faders brev.