1280. 17. august.


Næstved udsteder brev angående et skifte i Köln.

Tekst

Honorabilibus uiris et discretis aduocato et consulibus in Colonia habitantibus aduocatus / consules et communitas ciuitatis de Nesterwith salutem et omne bonum ♦

Honestati uestre declaramus quia nouiter a transeuntibus intelleximus quod pater et mater dilectorum conciuium nostrorum Gobellini et Heinrici fratrum in ciuitate uestra uiam uniuerse carnis sunt ingressi quos secundum consuetudinem terre iure tenentur ereditare ♦

Ideo uestram nobilitatem per presentes duximus multipliciter exorandam quatinus predictos conciues nostros Gobellinum et Heinricum nostris precibus serviciis et amore in factis suis agendis bene et legaliter dignemini promouere quod apud uos et uestros specialiter cupimus deseruire ♦

Insuper pro certo habeatis quicquid prelibati fratres de prenominata ereditate duxerint ordinandum ratum et firmum et ab omni inpetitione liber<um>[1] in perpetuum habeatur ♦

Et hoc per appensionem sigilli nostri ciuitatis confirmamus ♦

Datum anno domini m°.cc°. lxxx in octaua beati Laurentii martiris

1. liber<um>] libera A.

Oversættelse

Fogeden, rådmændene og borgerne i byen Næstved hilsen og alt godt til de ærværdige og kloge mænd foged og rådmænd boende i Köln. Vi erklærer over for jeres ærværdighed, fordi vi for nylig fra nogle gennemrejsende har hørt, at faderen og moderen til vore medborgere, brødrene Henrik og Gobellin, i jeres by er gået al kødets gang, at disse ifølge landets love skal arve hine. Derfor har vi ment med nærværende brev, at jeres ærværdighed i høj grad skulle bedes om, at I værdiges at hjælpe vore førnævnte medborgere Gobellin og Henrik i alle deres forehavender til at afhandles godt og lovligt, hvilket vi ønsker at fortjene hos jer og jeres. Herudover skal I være forsikret, at hvad som helst de førnævnte brødre fører med af nævnte arv, skal betragtes som fastsat, gyldigt og urokkeligt og frit fra et hvert påkrav i evighed. Og dette bekræfter vi med vedføjelse af vor bys segl. Givet i Herrens 1280nde år på ugedagen for den hellige martyr Laurentius.