1280. 11. oktober.


Rådet i Næstved skriver til officialerne i Kölns Sankt Columba sogn angående et vidnesbyrd om salg af en til to brødre i Næstved tilfaldet arv i Köln.

Tekst

.. Iudices.. consules totumque commune opidi de Nesterwith viris prudentibus et honestis universis officialibus parochie s. Columbe in Colonia salutem et omne bonum. Vestre honestati significamus quoud constituti in nostra presentia Elizabeth uxor Henrici coopidani nostri filii Henrici dicti Mummart civis Coloniensis cum liberis suis quos habet de Henrico predicto et Lucia uxor legitima Godefridi fratris Henrici predicti coopidani nostri necnon et liberi Godefridi predicti quos habuit de Gertrude quondam uxore sua cum proximis parentibus suis promiserunt pro se et suis proximis venditionem quam fecerant predicti, Henricus et Godefridus, mariti et patres eorum Berwino filio Richwini dicti Grin scabini Coloniensis de duabus quintis partibus unius domus et aree, ante et retro subtus et superius prout iacet in vestra parochia in platea ducis que fuit mansio parentum ipsorum Henrici dicti Mummart et Kunegundis eius uxoris, civium Coloniensium, firmam et ratam habituros. Ita quod predictus Berwinus predictas duas quintas partes in mansione predicta omni iure, quo ad predictos Henricum et Godefridum fratres ex morte predictorum parentum suorum fuerint devolute, ubicumque ipsum iusta continget divisione, sine alicuius requisitione seu impetitione obtinebit. Et hoc sub testimonio presentium litterarum quibus sigillum nostri oppidi duximus apponendum. Actum in crastino s. Gereonis anno domini millesimo ducentissimo octuagesimo.

Oversættelse

Dommere, rådmænd og hele byen Næstveds borgerskab hilsen og alt godt til de kloge og ærværdige mænd, officialerne i Sankt Columba sogn. Vi gør bekendt over for jeres ærværdighed, at Elisabeth, hustru til vor medborger Henrik, der er søn af Køln-borgeren Henrik Mummart, med sine børn, som hun har med førnævnte Henrik, og Lucia, førnævnte Henriks broder Godtfreds, vor medborger, lovformelige hustru; endvidere førnævnte Godtfreds børn, som han havde med Gertud, forhen hans hustru, med samt deres nærmeste frænder fremstod i vort nærvær og lovede for sig selv og deres nærmeste, at de vil betragte salget, som deres ægtemænd og fædre, førnævnte Henrik og Godtfred foranstaltede til Berwinus, søn af Richwin Grin, kølnsk meddomsmand, af to femtedele af et hus og grundstykke, foran, tilbage, for neden og for oven, således som det ligger i jeres sogn i Hertuggade, hvilket hus var selve disses forældres, Henrik Mummart og Hans hustru Kunegunde, kølnske borgere, for urokkeligt og stadfæstet. Således vil nævnte Berwinus oppebære de førnævnte to femtedele i førnævnte hjem med al ret, således som den tilfaldt førnævnte brødre Henrik og Godtfred efter deres førnævnte forældres død, hvor som helst den angår ham ved retfærdig deling, uden nogens krav eller genfordring. Og dette under nærværende brevs vidnesbyrd, som vi har ment skulle tilføjes vor bys segl. Givet dagen efter Sankt Gereon i Herrens 1280nde år.