1280. 11. oktober. Næstved


Rådet i Næstved skriver til officialerne i Kölns Sankt Columba sogn angående et vidnesbyrd om salg af en til to brødre i Næstved tilfaldet arv i Köln.

Tekst

.. Iudices.. consules totaque universitas opidi de Nesterwith viris honestis et discretis universis officialibus parochie s. Columbe in Colonia salutem cum omni dilectione. Vestre discretioni protestamur presentibus quod in nostra presentia constituti Elyzabeth uxor Henrici coopidani nostri filii Henrici dicti Mummart quondam concivis vestri cum liberis suis ac proximis et Lucia uxor legitima Godefridi fratris Henrici predicti nostri coopidani necnon et liberi dicti Godefridi quos (habuit) de Gertrude quondam uxore sua cum proximis parentibus suis promiserunt se firmam et ratam habere et tenere venditionem quam fecerant predicti Henricus et Godefridus fratres Iohanni dicto de Bunna concivi vestro in duabus quintis partibus duarum mansionum sub uno tecto iacentium in platea ducis contiguatarum quondam mansioni parentum suorum versus plateam clippeorum ad ipsos Henricum et Godefridum ex morte parentum suorum Henrici dicti Mummart et uxoris sue Kunegundis iure devolutis, ita quod dictus Iohannes predictas duas quintas partes in domo predicta sine alicuius requisitione et impeticione obtinebit. Et hoc sub testimonio presentium quibus sigillum nostri opidi est appensum. Actum in crastino s. Gereonis anno domini m°cc°octuagesimo.

Oversættelse

Dommere, rådmænd og hele byen Næstveds borgerskab hilsen og alt godt til de kloge og ærværdige mænd, officialerne i Sankt Columba sogn i Köln. Vi bekendtgør over for jeres elskelighed med nærværende brev, at Elisabeth, hustru til vor medborger Henrik, der er søn af Henrik Mummart, engang jeres medborger, med deres børn og frænder og Lucia, hustru til førnævnte Henriks broder Godtfred, vor medborger; endvidere nævnte Godtfreds børn, som han havde med Gertrud, forhen hans hustru, med deres nærmeste frænder lovede, at de vil anse og holde salget, som førnævnte brødre Henrik og Godtfred foranstaltede til Johan de Bunna, jeres medborger, i to femtedele af to hjem beliggende under samme tag, nabo til huset i Hertuggade, forhen hjem for deres forældre, i retning af Skjoldgade; de to femtedele der tilfaldt selve Henrik og Godtfred efter deres forældre Henrik Mummarts og dennes hustru Kunegundes død med retten, således at nævnte Johannes vil oppebære førnævnte to femtedele i førnævnte hus uden nogens krav eller genfordring; det holdt de for urokkeligt og stadfæstet. Og dette under nærværende skrivelses vidnesbyrd, som er forsynet med vor bys segl. Handlet dagen efter Sankt Gereon i det Herrens 1280nde år.