1283. 14. januar.


Jon Jonsen Lille skænker gods i Vassingerød og Kirkelte til alteret for Sankt Cecilie i Vor Frue kirke i København.

Tekst

Anno 1283 den 14. januar gaf Jon Jonsøn Litle alt sit urørendes gods, som hand eyede i Wathsingeruth og Kirkholt til en siæle messe for sig og en af sine slægtninge Cicilia og deres foreldre, til det alter st. Cicilia i Vor Frue kirke i København som de havde funderet. Samme fundats blev forseiglet af biscop Ingvar Hiort i Roskilde og af capitelsherrerne ved Vor Frue kirke.

Oversættelse

År 1283 den 14. januar gav Jon Jonsen Lille alt sit urørlige gods, som han ejede i Vasingerød og Kirkelte til sjælemesse for sig og sin slægtning Cecilie samt deres forældre til alteret for Sankt Cecilie i Vor Frue kirke i København, som de havde stiftet. Samme fundats blev beseglet af biskop Ingvar Hjort og kannikerne ved Frue kirke.