[1285] .


Broder Peder, biskop af Viborg, bevidner, at en Marie i Viborg har skænket to gårde til Sankt Hans kloster sammesteds

Tekst

Rigensz cantzelers widisze aff it broder Peders biscop i Wiborg hansz breff indhollendisz enn quinde wed naffn Maria boenndisz i Wiborgh att haffue giffuit thuende gaarde liggenndisz vdi Nathorp och Nackentorp till s. Hannsz closter i Wiborg. Anno 1518.

Oversættelse

Rigens kanslers vidisse af et brev af broder Peder, biskop i Viborg, indeholdende, at en kvinde ved navn Maria, boende i Viborg, har givet to gårde i Naderupgårde og *Nackentorp til St. Hans kloster i Viborg. År 1518[A]

A. Vidissens årstal. Broder Peder er uden tvivl franciskaneren Peder 1. af Viborg, som 1285 udstedte et andet brev til Viborg St. Hans kloster, jf. DRB II 3 nr. 165. I ÆA IV 271 note 4 foreslås at identificere ovenforstående med den i DRB. anf. st. note 1 anførte registratur. Dette må dog betegnes som tvivlsomt, da det skødede gods ikke er identisk (i DRB anf. st. skal Viborg St. Hans kloster rettes til Viborg franciskanerkloster .