[1286, før].


Testamente af ubekendt.

Tekst

Epistola quædam testamentaria anni tamen expressione carens, quæ adhuc exstat, eum[1] Dominicanorum sodalitate præfuisse ante hanc dignitatem uidetur. ♦

Ea mentionem facit cuiusdam G.[2] subprioris prædicatorum Otthoniæ, qui superiorum Petri et Iohannis episcoporum tempestate uixerit, quod colligi et adiunctis potest.

1. eum] = Gisiconem. 2. G.] = Gisiconis?.

Oversættelse

I et testamente, som endnu findes, men uden årsangivelse, synes han[A] inden denne værdighed[B] at have stået i spidsen for dominikanerklostret. Det omtaler en G. subprior for dominikanerne i Odense, som levede i de ovennævnte bisper Peders[C] og Jens tid[D], hvad der kan uddrages af sammenhængen.

A. dvs. Gisico. B. dvs. bispeværdigheden, som Gisico opnåede 1286. C. c. 1267- ca. 1280. D. 1282-86.