[1289. 11. januar].


Biskop Jens af Århus, kongens kansler magister Morten, drosten Peder Nielsen, Niels Hamundsen og Kristian Tupesen bevidner, at Svend Bonde og Jens Basse har skødet deres gods i Jerlevskov til biskop Kristian af Ribe.

Tekst

Hoc idem[1] testantur per suas litteras. Iohannes Arusiensis episcopus. magister Martinus. cancellarius regis, Petrus Niclæssun eiusdem dapifer Nicholao Hamundsun. et Cristiarnus Tupæ

1. Hoc idem] cf. Dipl. Dan. 2. rk. III nr. 343.

Oversættelse

Det samme[A] bevidnes af biskop Jens af Århus, kongens kansler magister Morten, Peder Nielsen, sammes drost, Niels Hamundsen og Kristian Tupesen ved deres brev.

A. jf. DRB III 3 nr. 343.