1290.


Kong Eriks privilegier til abbeden i Sorø

Tekst

Koning Erichen zu Dennemarken lateinisch dem abt und convent zu Sora geben das derselben bauwren für niemandts alss dem abt zu recht zustehen ♦ Anno 1290 ♦ Mit einen anhangenden volkommenen siegel.

Oversættelse

Kong Erik af Danmarks latinske brev til abbeden og konventet i Sorø, at disses bønder skal stå til rette for ingen anden end abbeden. År 1290. Med et vedhængt, fuldkomment segl.