1299. 15. marts. Rom, Lateranet


Pave Bonifacius 8. eftergiver alle dem, der på visse festdage besøger det alter for Vor Frue og Sankt Morten, som provst Morten Dansker har ladet opføre i kirken i Slesvig, 1 år og 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Tekst

Dilecto filio magistro Martino Daco doctori in theologia preposito ecclesie slesuicensis ♦

Licet is de cuius munere uenit / ut sibi a fidelibus suis digne ac / laudabiliter seruiatur de habundantia pietatis sue que merita supplicum excedit et uota bene seruientibus multo maiora retrubuat quam ualeant promereri. nos cum uolentes domino populum acceptabilem reddere Christi fideles ad complacendum ei / quasi quibusdam illectiuis muneribus indulgentiis scilicet et remissionibus inuitamus ut exinde reddantur diuine gratie actiores[1] . ♦

Cupientes itaque ut altare quod in Slesuicensi ecclesia in honorem beate uirginis et beati Martini sub eorum uocabulo construi fecisse te asseris de bonis propriis et dotasse / congruis honoribus frequentetur / de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi / omnibus uere penitentibus et confessis qui ad dictum altare in singulis ipsius beate uirginis et predicti sancti Martini festiuitatibus causa deuotionis accesserint annuatim unum annum et quadraginta dies de iniunctis sibi penitentiis misericorditer relaxamus. ♦

Datum Laterani . idus martii . anno v°.

1. actiores] = aptiores.

Oversættelse

Til den elskede søn magister Morten Dansker, doktor i teologi og provst i Slesvig kirke. Selv om han, fra hvis nåde det er kommet, at han skal tjenes ærværdigt og rosværdigt af sine troende, af sin guddommelige nådes overflod, som overgår de bedendes fortjenester og løfter, giver meget større ting tilbage til dem, der tjener ham vel, end de kan fortjene, opfordrer vi med så at sige tillokkende nådesbevisninger i form af syndsforladelse og eftergivelse af straf, idet vi ønsker at gøre folket modtageligt for Herren, Kristi troende til at behage ham, for at de således kan gøres mere egnede til den guddommelige nåde. Det er således vort ønske, at alteret til ære for Den hellige Jomfru og Sankt Morten, som du siger at have skænket og ladet opføre i Slesvig kirke for dine egne midler i deres navn, skal besøges ofte med passende æresbevisninger. Derfor eftergiver vi, af den almægtige Guds barmhjertighed og støttende os på hans apostle helgenerne Peter og Paulus' myndighed, til alle sandfærdigt angrende og bekendende, der af hengivelses årsag besøger nævnte alter på hver og én højtid for selve Den hellige Jomfru og Sankt Morten, 1 år og 40 dage af de dem pålagte straffe. Givet i Lateranet den 15. marts i vort femte år.