[14. århundrede]. Viborg


Rådet i Viborg skriver til rådet i Lübeck angående arv efter Herman Loggen til Alekes søn. Aleke og sønnen konstituerer Herman Lindeman til at få arven udleveret.

Tekst

Honorabilibus uiris et discretis dominis consulibus in Lubeke. consules in Wibergen. obsequise uoluntatis affectum cum salute perhenni ♦

Noueritis nos ex relatu quorundam uirorum conciuium intelexisse. Quod quidam quondam uestri conciuis nomine Diderick Hederick pie memorie pueris nostri quondam conciuis uidelicet Hermanni Logganis bone recordationis aliquam summam pecuniam in extremis sui testamenti[1] resignauit. Propter hanc causam constituta coram nobis honesta domina nomine Aleke cum puero unico relicto eiusdem Hermanni eligit et constituit exhibitorem presentium Hermannum dictum Lindeman in uerum tutorem leuandi et exigendi dictam pecunie summam ad utilitatem predictorum quapropter uestre discretioni cum instantiis supplicamus quatinus causa dei et iustitie iam dictum Hermannum in predictis adhibendo uestrum[2] presens auxilium beneuole promouere uelitis quod non consimili set maiori cupimus promereri si fuerimus requisiti. ♦

Datum sub sigillo nostre ciuitatis tergo affixo presentibus in testimonium.

1. testamenti] med efterfølgende overstreget sui . 2. adhibendo uestrum] adhibendis uestris A.

Oversættelse

Ærværdige og glimrende herrer rådmænd i Lübeck: rådmændene i Viborg overbringer tjenstvillig viljes stræben med evig frelse. I skal vide, ar vi fra en slægtning til nogle af vore mandlige medborgere har hørt følgende: at en vis mand ved navn Didrik Hederick, forhen jeres medborger, fromt minde, i sit testamente overlod Herman Loggens, forhen vor medborger, godt minde, drenge en vis sum penge. Af den grund valgte og konstituerede den ærlige og i vort nærvær indtrådte Aleke med sin eneste søn efter samme Herman nærværende brevviser Herman Lindeman til sin sande værge til at oppebære og opkræve nævnte sum penge til førnævntes gavn, hvorfor vi beder jeres Ærværdighed med alvorlig forespørgsel, at I, for Guds og retfærdigheds skyld, vil udvise velvillig hjælp og indføre førnævnte Herman i førnævnte, hvilket vi ikke ønsker at gøre os fortjent af i en lignende, men større sag, hvis vi anmodes herom. Givet under vor bys segl hæftet på ryggen af nærværende brev til vidnesbyrd.