[1302-1304].


Henrik v. Wickede og Alois Braken kautionerer for Hildebrand Suderman i anledning af et brev til grev Jakob af Norge.

Tekst

Henrik v. Wickede og Alois Braken kautionerer for Hildebrand Suderman i anledning af et brev til Grafen Iacobus de Norwegia[1]

Oversættelse

Henrik v. Wickede og Alois Braken kautionerer for Hildebrand Suderman i anledning af et brev til grev Jakob af Norge[A]

A. Formodentlig drejer det sig om grev Jakob af Nørrehalland.