1304. 17. maj.


Hr. Abjørn Sixtensson, hertug Erik af Sveriges drost, erhverver gods på Sjælland ved mageskifte med hr. Filip Ulfsson.

Udtog efter Svenskt Dipl. l.l.

Tekst

... ♦

Ego autem Philippus Vlf son ipsi domino Aberno Sixtensson genero meo dilecto . omnia bona mea in Sialandia mobilia et immobilia . cum omnibus eorundem bonorum attinenciis . infra sepes et extra longe uel prope positis pro bonis suis que nobis dimisit ut predictum est nomine commutacionis . dimisi et assegnaui suisque heredibus pleno iure perpetuo possidenda.

Oversættelse

... Men jeg Filip Ulfsson overdrager og oplader til hr. Abjørn Sixtensson, min kære svigersøn, og hans arvinger alt mit gods på Sjælland, mobilt og immobilt med alt dette gods' tilliggender, beliggende tæt eller langt inden for hegn og uden for hegn, for hans gods, som han overlod mig ved mageskifte, til evig besiddelse med fuld ret.