1304. 6. juli.


Ærkebiskop Isarn af Lund indvier med fuldmagt fra biskop Guido af Cambrai og efter anmodning af byen Antwerpen et alter og en kirkegård i et nyoprettet sogn sammesteds til apostlene Peter og Paulus og helgenen Sankt Georg.