1308. 1. juni. Padova


Dominikanerordenens generalkapitel i Padova tilbagekalder broder Heming fra den danske provins fra studiet i Paris som straf, fordi han drog bort fra sin provins uden en fælle.

Tekst

Dominikanerordenens generalkapitel i Padova tilbagekalder broder Hemongus de prouincia Dacie fra studiet i Paris som straf, fordi han de prouincia sua sine socio recessit.

Oversættelse

Dominikanerordenens generalkapitel i Padova tilbagekalder broder Heming fra den danske provins fra studiet i Paris som straf, fordi han drog bort fra sin provins uden en fælle