1320. 17. maj. Avignon


Indulgensbrev, blandt hvis udstedere er ærkebiskop Esger af Lund.

Tekst

Uniuersis sancte matris ecclesie filiis ad quos presentes littere peruenerint nos miseratione diuina Esgerus lundensis Rostagnus neopatensis Matheus duracensis et Nicolaus atridensis archiepiscopi Andreas croensis Zacharias suacinensis Guilhelmus puteolansis Guilhelmus ad partes tartarum Egidius adrinopolensis Guido astensis Petrus narniensis et Franciscus gaietans episcopi salutem in domino sempiternam ♦

Splendor paterne glorie qui sua mundum ineffabili illuminat claritate pia uota fidelium in sua clementissima maiestate sperancium tunc precipue benigno fauore prosequitur cum ipsorum deuota humilitas sanctorum meritis et precibus adiuuatur. ♦

Cupientes igitur ut ecclesia parochialis sanctorum Nicholai et Georgii de Lympurg Treuerensis diocesis congruis honoribus frequentetur et a christifidelibus energiter ueneretur . omnibus uere penitentibus et confessis qui ad ipsam ecclesiam in festiuitatibus infrascriptis uidelicet sanctorum Nicolaii Georgii natalis domini circumcisionis epiphanie ramis palmarum parasceues resurrectionis ascensionis pentecostes corporis Christi sancti Iohannis baptiste apostolorum Petri et Pauli omniumque aliorum apostolorum euanglistarum omnium sanctorum sancte crucis assumptionis natiuitatis purificationis et annunciationis beate Marie semper uirginis sanctorum Laurentii Uincentii Martini Stephanii Ieronimi Gregorii Augustini aliorumque martirum et confessorum sanctarum Margarete Katerine Marie Magdalene Agathe Anne Agnetis undecim millium uirginum aliarumque omnium uirginum et uiduarum ac in omnibus et singulis diebus dominicis quadragesime et in dedicatione eiusdem ecclesie et per octauam earundem festiuitatum causa deuotionis orationis aut peregrinationis acceserint . necnon qui ad fabricam luminaria ornamenta seu queuis alia dicte ecclesie necessaria manus porrexerint adiutrices aut qui in eorum testamentis uel extra aurum argentum uestimenta seu aliqua alia caritatiua subsidia dicte ecclesie et eius campanilis legauerint donauerint seu procurauerint aut qui corpus Christi uel oleum sacrum cum infirmis po[rten]tur secuti fuerint aut qui in serotina pulsatione campanile flexis genibus ter aue Maria dixerint . et qui cimiterium eiusdem ecclesie circumiuerint et pro animabus omnium inibi in Christo requiescentium et omnium fidelium defunctorum orationem dominicam cum salutatione angelica pia mente et deuota dixerint quotienscumque premissa uel aliquid premissorum deuote fecerint de omnipotentis dei misericordia et beatrorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi . singuli nostrum quadraginta dies indulgentiarum de iniunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus dummodo diocesanis uoluntas ad id acceserit et consensus . ♦

In eius rei testimonium presentes litteras sigillorum nostrorum fecimus appensione muniri . ♦

Datum Auinione xvii. die mensis maii anno domini m°. ccc°. quarto pontificatus domini Iohannis pape xxii. anno.

Oversættelse

Alle den hellige moder kirkes sønner hvem nærværende brev kommer i hænde hilser vi Esger af Lund, Rostagnus af Lepanto, Mateo af Durazzo og Nicolaus af Ochrida, ærkebisper, Andrea af Croja, Zacharias af Soazzo, Guiglelmo af Pozzuoli, Guiglelmo af Peking, Egidio af Edirne, Guido af Asti, Pietro af Narni og Francesco af Gaeta, biskopper, evig frelse i Herren. Den faderlige glories strålelys, som skinner på verden med sin ufattelige glans, følger de troendes fromme og forhåbningsfulde bønner i hans allernådigste majestæt, særligt med gunstig velvilje når deres hengivne ydmyghed understøttes af helgenernes fortjenester og bønner. Da vi således begærer, at sognekirken for Sankt Nicolaus og Sankt Georgius i Limburg i Trier stift frekventeres med passende æresbevisninger og energisk holdes i ære af Kristi troende, eftergiver hver enkelt af os, barmhjertigt i Herren, med støtte i den almægtige Herres barmhjertighed og hans apostles, Peter og Paulus, myndighed 40 dage af den pålagte kirkestraf til alle dem, der oprigtigt angrende og bekendende og som med hengivenhed, bøn eller på pilgrimsfærd besøger denne kirke på følgende højtider: Sankt Nicolaus og Georgius, Herrens fødsel, omskæring, tilsynekomst, palmesøndag, langfredag, opstandelsen og himmelfart, pinse, Kristi legems dag, Sankt Johannes Døberen, apostlene Peter og Paulus, alle andre apostle, helgener og evangelister, hellig kors, den evige jomfru Marias optagelse, fødsel, renselse og budbringelse, Sankt Laurentius, Vincent, Martin, Stephan, Jeronimus, Gregorius, Augustin og de øvrige martyrer og bekendere, Sankt Margrete, Katerine, Maria Magdalene, Agathe, Anne, Agnete, de 11.000 jomfruer og alle øvrige jomfruer og diakonisser, på hver og en søndag i quadragesima, på indvielsesdagen for kirken og på ugedagen efter samme højtider; endvidere til dem, som udstrækker hjælpende hænder til bygningsfondet, vinduer, udsmyknig eller hvad som helst andet af nævnte kirkes fornødenheder; eller til dem, som i eller uden for deres testamenter skænker, giver eller skaffer guld, sølv klæder eller anden velgørende understøttelse for nævnte kirke og dens klokketårn; eller dem, som følger Kristi legeme eller den hellige olie ved frembærelsen til de syge, eller dem, som ved klokkens aftenslag knælende fremsiger Ave Maria 3 gange, eller dem, som går omkring samme kirkes kirkegård og fremsiger den guddommelige bøn med englehilsen og et fromt og hengivent sind for alle de dér hvilende i Kristus og alle de troende afdødes sjæle. Dette så mange gange de oprigtigt udfører førnævnte handlinger eller nogen af førnævnte handlinger, når blot stiftsbiskoppens velvilje og samtykke er tilfaldet dette. Til denne sags vidnesbyrd har vi ladet nærværende skrivelse fæstne med vore segls vedhæng. Givet i Avignon den 17. dag i måneden maj i Herrens 1320nde år i hr. pave Johannes 22ndes 4de år.[A]

A. Forneden er hæftet ærkebiskoppen af Triers godkendelsesskrivelse fra 7. juni 1321: Vi Balduin af Guds nåde ærkebiskop over Triers hellige kirke, det hellige riges ærkekansler hos gallerne, gør bekendt for alle, at vi gerne udviser vort velvillige samtykke til de indrømmelser af aflad, som retmæssigt og omsigtsfuldt er blevet gjort til kirken for Sankt Nicolaus og Georgius i vort stift ved de ærværdige herrer og fædre ærkebiskopper og biskopper, hvis navne indeholdes i det brev, til hvilket også vor billet er hæftet, under tilføjelse af 40 dage på vor kanoniske myndighed på samme måde til samme aflad, idet dog højtiderne for de helgener, som ikke nævnes i omtalte brev, undtages, og ligeledes ugedage for højtider, som ikke har sådanne. Til denne sags vidnesbyrd har vi ladet denne vor skrivelse under vort segl fæstne og vedhænge til førnævnte skrivelse. Givet på Ehrenbreitstein den 7nde dag i juni i Herrens 1321nde år. .