1320. november. Avignon


Esger, ærkebiskop af Lund, samt 1 ærkebiskop og 3 bisper tildeler alle, der besøger Sankt Barbaras alter i klostret Georgenberg vor Frankenberg fritagelse for 40 dages kirkebod.

Tekst

Uniuersis sancte matris ecclesie filiis ad quos presentes littere peruenerint ♦

Nos miseratione diuina Esgerus archiepiscopus londensis Suecie primas et Matheus archiepiscopus duracensis Raimundus episcopus sarlatensis[1] Zacharias episcopus sveciensis Egidius episcopus andrianopolensis salutem in domino sempiternam ♦

Splendor paterne glorie qui sua mundum ineffabili illuminat claritate pia uota fidelium in sua clementissima maiestate sperancium tunc precipue benigno favore prosequitur dum ipsorum deuota humilitas sanctorum suorum ueniam et gaudia<m> consequi mereatur eterna<m>[2]

Cupientes igitur ut altare sancte Barbare in cenobio montis sancti Georgii extra muros Frankenberg Maguntine diocesis congruis honoribus frequentetur et a Christi fidelibus iugiter ueneretur / Omnibus uere penitentibus et confessis qui ad dictum altare in festis ipsius sancte Barbare in dedicatione altaris necnon in omnibus et singulis festiuitatibus natiuitatis[3] domini nostri Ihesu Christi uidelicet circumcisionis / epiphanie / palmarum / in cena domini / parasceues / resurrectionis / ascensionis / penthecostes / omnibus diebus dominicis inuentionis et exaltationis sancte crucis et in die corporis Christi ac in omnibus et singulis festiuitatibus gloriose semper uirginis Marie Michaelis archangeli Iohannis baptiste sanctorum Stephani Laurentii Dionysii Georgii martirum decem milium militum[4] beatorum Martini Nycholaii Antonii Benedicti confessorum sanctarum Marie Magdalene Katharine Agnetis Margarete Lucie Cecilie uirginum undecim milium uirginum et in die beate Elyzabet ac Anne necnon in die omnium sanctorum ac in commemoratione omnium animarum aut in omnibus et singulis diebus quadrasesime et per aduentum domini et per octauas predictarum festiuitatum octauas / habentium causa deuotionis peregrinationis uel orationis accesserint seu qui in extremis laborantes dicto altare quicquam suarum legauerint facultatum / necnon qui in serotina pulsatione campane flexis genibus ter aue Maria deuote dixerint / et qui cymiterium dicti cenobii montis sancti Georgii circuerint pro animabus ibidem sepultorum ac omnium fidelium defunctorum orationem dominicam cum salutatione angelica pia mente dixerint aut qui ad fabricam luminaria ornamenta et alia necessaria sacerdotis et altaris manus suas porrexerint adiutrices aut qui infra missam dum nominatur nomen domini Ihesu Christi et gloriosum nomen beate Marie uirginis capita sua inclinauerint uel genua flexerint saltem cordis . de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi singuli nostrum singulas dierum quadragenas de iniunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus . dummodo loci diocesani uoluntas ad id accesserit et consensus ♦

In quorum omnium testimonium presentes litteras sigillorum nostrorum iussimus appensione muniri. ♦

Datum Auinione apud sedem apostolicam anno domini millesimo ccc° uicessimo mense[5] novembris pontificatus domini Iohannis pape xxii anno quinto \

1. Raimundus episcopus sarlatensis] tilføjet med andet blæk, læsning usikker. 2. gaudia<m> consequi mereatur eterna<m>] gaudia consequi mereantur eterna A. 3. natiuitatis] natiuitatibus A. 4. militum] martirum A. 5. mense] efterfulgt af et understreget septembris .

Oversættelse

Alle den hellige moder kirkens sønner, til hvem næværende skrivelse når frem, hilser vi Esger, ærkebiskop af Lund og Sveriges primas ved guddommelig nåde, Matheo, ærkebiskop af Durazzo, Raimond, biskop af Sarlat, Zacharias, biskop af Sfacia og Egidio, biskop af Edirne, evindelig i Herren. Den faderlige herligheds stråleglans, som oplyser verden med sit uudslukkelige lys, følger de troendes - med håb i hans allernådigste majestæt - fromme bønner særligt med gunstig nåde, når deres hengivne ydmyghed fortjener at opnå hans helgeners gunst og evige glæde. Idet vi således ønsker, at alteret for Sankt Barbara i Georgenberg kloster uden for Frankenberg, Mainz stift, mødes med passende æresbevisninger og prises af Kristi troende forsamlet, eftergiver vi, hver enkelt af os idet vi støtter os på Guds nåde og hans apostle Sankt Peters og Sankt Paulus' myndighed, 40 dages kirkebod til alle dem, der er pålagt kirkestraffe, som på følgende dage besøger alteret med bøn eller på pilgrimsfærd: selve Sankt Barbaras dag, på dedikationsdagen for alteret, endvidere på hver enkelt højtid for Vor Herre Jesus Kristus, nemlig fødslen, omskæringen, tilsynekomsten, palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, genopstandelsen, himmelfartsdag og pinse; på alle søndage for findelsen og fejringen af det hellige kors og på Herrens legemsdag; på enhver højtidsdag for den evigt glorværdige jomfru Maria, ærkeenglen Sankt Michael, Sankt Johannes Døberen, martyrerne Stephanius, Laurentius, Dionysius Georgius og de 10.000 riddere, de hellige bekendere Martin, Nicolaus, Antonius og Benedictus, helgeninderne Maria Magdalene, Catharina, Agneta, Margareta, Lucia, Cecilia og de 11.000 jomfruer, på dagen for den hellige Elisabeth og dagen for den hellige Anna; endvidere på allehelgensdag og på alle sjæles ihukommelse eller på enhver fastesøndag og ved første søndag i advent og på ugedagene for førnævnte festdage, som har sådanne; endvidere til dem som i deres sidste stund testamenterer nævnte alter noget af deres formue, endvidere dem, som ved klokkens aftenringning hengivent knælende vil fremsige ave Maria tre gange, og dem som går omkring nævnte Georgenberg klosters kirkegård og med fromt sind fremsiger Fadervor med Angelus-bønnen, eller dem som vil række hjælpende hænder til bygningsfonden, belysning, udsmykning og andre nødvendigheder for præsten og alteret, eller dem som under messen, når Vor Herre Jesu Kristi navn og Den hellige Jomfru Marias strålende navn fremsiges, bøjer deres hoveder eller nedbøjer deres hjerter i ydmyghed. Dette skal gælde under betingelse af, at stiftets forstander tilføjer sin vilje og sit samtykke hertil. Til vidnesbyrd om alt dette har vi befalet, at nærværende skrivelse befæstes med vedhæftelsen af vore segl. Givet i Avignon ved Det apostoliske Sæde, i Herrens 1320nde år, november måned, i hr. pave Johannes den 22.s pontifikats femte år.