1321. 25. juli. Lödöse


Brødrene hr. Lyder og Wulf van Kyrren skifter arvegods imellem sig, således at hr. Lyder får det i Sverige beliggende, hr. Wulf det i Holsten og Danmark.

Tekst

1. Bröderne her Lyder och her Wulf van Kyrren dela sin emellan sine godz i Holsten, Swerige och Danmark. Her Lyder behåller godzen i Swerige utan räkenskab och her Vulf dhe i Holsten och Danmark liggiande. Datum Lydehusin 1321

2. Lyderus de Kyren... förlijkte sig med sin broder Wulf wan Kuren att han skulle behålla alt godzet i Swerige men her Wulf alt godz i Holsten och Danmark. Datum Lydehusen 1321 sancti Jacobi dag.

3. Wulf van Kuren föreente sig med sin broder her Lyder att han skulle uthan någon widare rekenskab hafwa allt godz i Holsten och Danmark men her Lyder alt deras godz i Swerige. Datum Lydehusen 1321 sancti Jacobi dag.

4. Ulphz de Kyrens sibref på plattyska, datum 1321

5. Johan de Kyrn... biwistar och sigillerar her Lyder och her Wulf wan Kuren föreningzskrifft om sitt arf, datum Lydehusen 1321 sancti Jacobi dag.

Oversættelse

1. Brødrene hr. Lyder og hr. Wulf van Kyrren deler deres gods i Holsten, Sverige og Danmark imellem sig. Hr. Lyder beholder godset i Sverige uden regnskab og hr. Wulf det i Danmark og Holsten beliggende. 1321

2. Lyder van Kyrren forligte sig med sin broder Wulf van Kyrren, således at han skulle beholde alt godset i Sverige, men hr. Wulf alt gods i Holsten og Danmark. Givet Lödöse 1321 på Sankt Jakobs dag.

3. Wulf van Kyrren enedes med sin broder hr. Lyder at han uden videre regnskab skulle have alt gods i Holsten og Danmark, men hr. Lyder alt familiens gods i Sverige. Givet Lödöse 1321 på Sankt Jakobs dag.

4. Wulf van Kyrrens forligsbrev på plattysk. Givet 1321.

5. Johan van Kyrren bevidner og sigillerer hr. Lyder og hr. Wulf van Kyrrens forligsbrev om deres arv. Givet Lödöse 1321 Sankt Jakobs dag.