[1322. 7. marts-4. april].


Om en retsstrid afgjort i Skåne.

Tekst

Engelbertus de Koten discordauit cum Bolemanno de Enze in Eluincgen et idem Engelbertus conquerebatur coram aduocato in Eluincgen et recusauit ius Campense. Et non emendauit huiusmodi, sed Bolemannus emendauit delictum suum in Scone.

Oversættelse

Engelbrecht de Koten kom i strid med Bolemann de Enze i Elbing, og samme Engelbrecht indbragte stævning i nærvær af den retsudøvende i Elbing, men denne afviste den kampensiske ret. Og han straffede ikke Bolemann, men denne godtgjorde for sin brøde i Skåne.