1323. 25. juni. Edoms herred


Edoms herred skriver til rådet i Lübeck i en arvesag.

Tekst

Honorabilibus uiris et discretis dominis consulibus ceterisque discrecionibus in ciuitate Lubicensi commorantibus consules totaque conciuitas Edomshert existentes quicquid reuerencie et honoris poterint cum salute ♦

Ex quo intelleximus per rumores quod quidam de terra nostra Petrus dictus Friis in ciuitate uestra sepultus esse dinoscitur transmittimus ad uos exhibitores presencium Georgium legitimum maritum Saye filie fratris defuncti cum sorore eiusdem nomine Wineke \ qui[1] cum iure tenentur succedere in hereditate. supplicantes igitur uestras discreciones quod eisdem quatinus causa iusticie ac peticionis nostre humilis intuitu id quod iuris est eis de hereditate supradicti per defuncti fieri faciatis promittentes pro eisdem quidquid per eos ex hereditate secutum fuerit de cetero a nullo exigitur uel requiritur et hoc cum testimonibus ad hoc in communi placito nostro nominatis uidelicet Grumy Ockarson et Fedrika ac litteris nostris patentibus confirmantes ♦

Noueritis si peticio uestra uel uestrum ad nos peruenerit in casu consimili uel maiori cupimus efficaciter promereri requisiti ♦

In huius rei testimonium sigillum nostri heret presentibus duximus apponendum. ♦

Datum anno domini m°ccc°xx° tercio in die beati Kanutis regis martyris.

1. qui] cui A.

Oversættelse

D'herrer ærværdige og omsigtsfulde mænd, rådmænd og øvrige i Lübeck bosatte excellencer rådmændene og hele Edoms herreds borgerskab hvad som helst de formår af agtgivenhed og ære med hilsen. Idet vi har fået at vide ved meldinger, at en vis Peder Friis fra vort land vides at være begravet i jeres by, oversender vi jer nærværende brevvisere, Georg, legitim husbond til Saye, datter af afdødes broder, med sammes søster Wineke; disse skal retmæssigt efterfølge i arv og vi beder således jeres excellencer om, at I vil sørge for det som er retmæssigt, udbetalingen af arven efter den for længst afdøde til dem, idet vi for de samme lover, at hvad som helst, der oppebæres af dem af arven, ikke i øvrigt kræves eller forlanges af nogen . Dette bekræfter vi med navngivne vidner på denne sag på vort herredsting, nemlig Grumy Ockarson og Fedrika, og med vort åbne brev. I skal vide, at, hvis jeres eller jeres folks begæring kommer til os i en lignende eller større sag, ønsker vi virkningsfuldt at gøres fortjente som anmodet. Til denne sags vidnesbyrd har vi ført vort herreds segl at vedføjes næværende skrivelse. Givet i Herrens 1323nde år på dagen for den hellige Knud, konge og martyr.