1324. 4. marts. Kampen


Om betaling af gæld i Skåne eller Kampen.

Tekst efter Kossmann-Putto l.l.

Tekst

Anno domini mccc uicesimo quarto domenica inuocauit fatebatur Adam Anglicus, quod teneretur Curlando Dobelere et Alteto suo fratri 32 s. gr. Et istam pecuniam promisit eis uel alteri eorum soluere in festo sancti Iacobi proximo in Scone uel in Campen.

Oversættelse

I det Herrens 1324. år på søndagen, hvor man synger Invocavit, bekendtgjorde Adam Englænder, at han skyldte Kurland Dobelere og dennes broder Altetus 32 shilling grot. Og han lovede at tilbagebetale denne pengesum til dem eller en af dem på først kommende Sankt Jakobs fest i Skåne eller Kampen.