1324. november. Avignon


Indulgensbrev ved Francesco af Perugia og 13 andre biskopper, herunder Jens af Roskilde, til nonneklosteret Bürvenich af cistercienserordenen.

Tekst

Uniuersis sancte matris ecclesie filiis ad quos presentes littere peruenerint miseracione diuina nos Franciscus perusinus Stephanus lubrensis Uenutus cathacensis Iordanus bobiensis Guillelmus sagnensis Nicolaus damascensis Gregorius feltrensis Bonifacius kironensis Philippus corkagensis Guillelmus castellansis Robertus clonfertensis Thomas girapentensis Henricus lubicensis et Iohannes roskildensis salutem et sinceram in domino caritatem. ♦

Serena uirgo mater plena diuitiis dulcis genetrix saluatoris laudum preconiis meruit uenerari que solem iusticie Ihesum Christum dominum nostrum mundo edidit saluatorem de cuius uberum dulcidine egris medicina languentibus solatium cunctisque eius patrocinium implorantibus misericordie riuulus noscitur emanare . ♦

Cupientes igitur monasterium sancte Marie in Burfenich in quo sanctimoniales diuinis officiis et deodicate iugiter insistunt ordinis cisterciensis coloniensis diocesis congruis honoribus frequentetur et a Christi fidelibus iugiter ueneretur ♦

Omnibus uere penitentibus et confessis qui ad dictum monasterium in ipsius beate Marie festis necnon festiuitatibus natiuitatis domini nostri Ihesu Christi circumcisionis epiphanie palmarum cene domini parasceues resurrectionis rogacionum ascensionis pentecostes trinitatis corporis Christi omniumque singulorum apostolorum et ewangelistorum sanctorum Michaelis archangeli Laurentii Iohannis Baptiste Georgii Martini Nicolai et sanctarum Marie Magdalene Katerine Elizabeth Margarete Barbare Agathe undecim milium uirginum et in commemoracione omnium sanctorum insuper et illorum sanctorum quorum reliquie in dicto monasterio continentur quorum nomina in ipso monasterio in speciali habentur reuerencia et in dedicatione ipsius monasterii aut per octauas predictorum festiuitatum habentium octauas ac etiam singulis diebus dominicis et festiuis aduentus domini quatuor temporum seu quadragesime causa deuotionis peregrinacionis uel oracionis accesserint aut qui missis predicationibus et diuinis officiis exequiis et sepulturis mortuorum in dicto monasterio aut eius cimiterio deuote interfuerint aut qui corpus Christi uel oleum sanctum secuti fuerint cum portantur infirmis aut qui serotina pulsatione campane ter aue Maria deuote dixerint necnon qui ad fabricam luminaria ornamenta et alia dicti monasterii necessaria manus porrexerint adiutrices aut qui pro animabus ibidem sepultorum et omnium fidelium defunctorum oracionem dominicam deuote dixerint . de omnipotentis dei misericordia beatorum Petri et Pauli apostolorum et omnium sanctorum eius meritis confisi singuli nostrum singulas dierum quadragenas de iniunctis penitentiis misericorditer in domino relaxamus dummodo diocesani uoluntas ad id accesserit et consensus ♦

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillorum nostrorum iussimus appensione muniri . ♦

Datum Auinione apud sedem apostolicam mense nouembris pontificatus domini Iohannis pape xxii anno nono

Oversættelse

Til alle den hellige moder kirkes sønner, hvem nærværende skrivelse af guddommelig syndsforladelse når frem, sender vi Francesco af Perugia, Stefan af Massa Lubrense, Venuto af Catanzaro, Giordano af Bobbio, Guillelmo af Sagona, Nicolaus af Damascus, Gregor af Belluno-Feltre, Bonifacius af Chiron, Philip af Cork, Guillelmo af Città di Castello, Robert af Clonfert, Thomas af Hierapetra, Heinrich af Lübeck og Jens af Roskilde hilsen og oprigtig kærlighed i Herren.

Den blide jomfru, moderen fuld af rigdom, frelserens kære ophav har fortjent tilbedelse, hun, som gav vor herre Jesus Kristus, frelseren og retfærds lys, fra hvis kærlighed medicin i form af overstrømmende trøst vides at strømme ud til de syge og svage og fra hvis kærlighed nådens kilde vides at strømme for alle, der beder om hans beskyttelse.

Vi ønsker derfor, at Maria kloster i Bürvenich, Köln stift, i hvilket gudhengivne nonner af cistercienserordnen i fællesskab med flid holder gudsdyrkelsen i hævd, besøges og tillige holdes i ære af Kristi troende.

Med støtte i den almægtige Guds barmhjertighed, de hellige apostle Peter og Paulus' og alle hans helgeners fortjenester eftergiver vi, hver enkelt af os, barmhjertigt i Herren hver og en periode på 40 dage af de pålagte straffe til enhver, der oprigtigt angrende og bekendende i hengivenhed, i pilgrims eller bøns øjemed drager til nævnte kloster på følgende dage: på selve den hellige Marias dage, endvidere dagene for vor herre Jesu Kristi fødsel og omskæring; helligtrekongers dag, palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, opstandelsen, de tre dage før himmelfarten, selve himmelfarten, pinse, trinitatis, Kristi legeme, hver og én af apostlene og evangelisterne, helgenerne ærkeenglen Michael, Laurentius, Johannes Døberen, Georg, Martin og Nicolai, helgeninderne Marie Magdalene, Katerine, Elisabeth, Margrete, Barbara, Agathe og de 11.000 jomfruer, på allehelgensdag og herudover på de helgeners dage, af hvilke relikvier opbevares i nævnte kloster, og hvis navne holdes i særlig ære i dét kloster, og på indvielsesdagen for selve klosteret; eller på førnævnte højtiders ugedage, hvis de har sådanne, og ligeledes på hver og én søndag for Herrens komme og hver og en af de fire tiders eller quadragesimas højtider; endvidere til dem, som med fromhed vil være til stede ved messer, prædikener, gudstjenester, ligbegængelser og begravelser af afdøde i nævnte kloster eller dettes kirkegård, eller dem som vil følge Herrens legeme eller den sidste olie bragt til de syge, eller dem som hengivent vil sige tre gange ave Maria under klokkeringningen og endvidere dem som rækker hjælpende hænder til nævnte klosters bygningsfond, belysning udsmykning og lignende nødvendigheder eller dem, som hengivent fremsiger Fadervor for de i klostret begravedes sjæle og for alle afdøde troendes sjæle. Dette skal ske under forudsætning af den stiftsøverstes velvilje og samtykke.

Til denne sags vidnesbyrd har vi befalet nærværende skrivelse befæstet med vore segl.

Givet i Avignon ved Det apostoliske Sæde i november måned i hr. pave Johannes 22.s niende pontifikatsår.