[1325-1334].


Mageskifte imellem ærkebiskop Karl af Lund og hospitalet i Noseby.

Tekst

Ith permensbreft Carolus archebiscop i Lund haffuer ladet vdgaa och giort maghskiffte lyudendis paa de gaarde och gotz her i Ribe och Balsby for andet gotz wdi Noseby.

Oversættelse

Et pergamentsbrev, som ærkebiskop Karl af Lund har udstedt om det af ham foretagne mageskifte på de gårde og det gods her i Ribe og Balsby mod andet gods i Noseby.