[1326]. Lübeck


Indførsel i Niederstadtbuch: Brødrene Albrecht og Dithmar erklærer at være blevet tilbagebetalt 1400 floriner, som de havde lånt til biskop Jens af Roskilde.

Tekst

Albertus et Ditmarus fratres dicti Brun recognouerunt dominum Iohannem episcopum roskildensem eis[1] persoluisse . m . et cccc . florenos de Florencia in quibus ipsum dicebant sibi teneri . et litteras obligationis sue quam habuerunt super dicta debita asseruerunt esse de cetero irritas et inanes.

1. eis] Efter eis følger satisfecisse de udstreget.

Oversættelse

Brødrene Albrecht og Dithmar kaldet Brun anerkendte, at hr. Jens, biskop af Roskilde, har tilbagebetalt dem 1400 floriner fra Firenze, hvilke de sagde han skyldte dem, og erklærede, at hans gældsbrev, som de besad angående nævnte gæld, i øvrigt var slettet og ugyldigt.