1327. 1. maj. Eilenburg


Greverne i Lindau indgår aftale med markgrev Friedrich af Meissen og grev Bertold af Hennenberg. En gældspost på 3000 mark brandenburgsk fra den danske konge nævnes.

Tekst

Nos . Guntherus . Ulricus . Adolphus et Brisso dei gratia comites in Lyndow promittimus fidetenus in hiis scriptis / quod super placitis habitis cum inclitis principibus . dominis Friderico marchione misensi necnon Bertoldo comite de Hennenbergh et super eorum litteris nobis datis / ad ciues ciuitatum et uasallos terrarum . Batenow . Brisak . Borstenbergh pro omagio nobis faciendo / et etiam super litteris suis confectis super tribus milibus marcarum brandenburgensium a nobis percipiendarum ab sereno uiro domino rege danorum / et etiam super litteris eorum nobis datis ad illustrem principem dominum nostrum marchionem de Brandenburg predictos dominos debemus numquam monere / renuntiantes tenore presentium omni actioni . si que nobis . aut nostris heredibus . competere possit nunc aut in futurum causa in predicta / ♦

Datum sub nostro sigillo Ghunteri comitis tantum uice et nomine nostrorum omnium presentibus appenso / in ciuitate Yleborch / anno domini m.°ccc.°xx°vii° . in festo beate Walburghis . presentibus nobilibus . dominis . Guntero comite de Swartzbergh / comite Frederico de Trondinghen . comite Gunthero de Keuernbergh / Hinrico aduocato de Plawe / et aliis pluribus familiaribus domini marchionis misensis supradicti.

Oversættelse

Vi Günther, Ulrich, Adolf og Brisso af Guds nåde grever i Lindau lover troligt, at vi aldrig vil gøre krav gældende over for de berømte fyrster hr. Friedrich, markreve af Meissen, og hr. Bertold, greve af Henneberg, i henhold til forhandlingerne afholdt med disse, og i henhold til deres til os givne brev angående byernes og landenes Baden(?), Breisach og Würzburgs(?) borgere og vasaller for eden at præsteres til os; heller aldrig i henhold til deres udfærdigede brev angående 3000 mark brandenburgsk at oppebæres af os fra den ophøjede mand hr. kongen af Danmark; heller aldrig i henhold til deres til os givne brev angående den berømmelige fyrste markgreven af Brandenburg. Hermed afstår vi ved nærværende skrivelse fra al anklage, hvis en sag kan vedrøre os eller vore arvinger med hensyn til førnævnte nu eller for fremtiden. Givet under - kun - vort, grev Günthers segl, på vegne af os alle og i vores navn, vedhæftet nærværende skrivelse, i byen Eilenburg i Herrens 1327nde år på dagen for den hellige Valborg i følgende ædle herrers nærvær: grev Günther af Schwartzburg, grev Friedrich af Truhendingen, grev Günther af Käfernburg, Heinrich, foged af Plauen og adskillige andre af ovennævnte markgreve af Meissens frænder.