[1329. 28. juni].


Kong Kristoffer 2. erkender at skylde Herman Wittenborg, borger i Lübeck, 200 mark lybsk og oplader ham derfor 20 mark indtægt af Burg i 10 år.

Tekst

Ad pleniorem euidenciam littera regis Dacie est huic applicata que tenet unum tenorem cum alia predicta propter securitatem.

Oversættelse

Til fuldstændigt bevis er kongen af Danmarks brev føjet til dette[A], hvilket har odlyd fælles med det andet førnævnte. Dette for sikkerhedens skyld[B].

A. Hermed henvises til den i regnskabsbogen indførte afskrift af et gældsbrev fra grev Johan 3. af Holsten. I dette pantsæter han 1329 28. juni en indtægt på 20 mark penge i byen Burg på Fehmarn. B. meningen er den, at Herman Wittenborg har sikret sig ved et brev af Fehmarns formelle overherre, kongen af Danmark.